Cyfeiriadedd - Tonga

 Cyfeiriadedd - Tonga

Christopher Garcia

Adnabod. Roedd Teyrnas Tonga, a leolir yn Ne'r Môr Tawel, o dan warchodaeth Prydain Fawr rhwng 1900 a 1970. Mae Tonga wedi cael brenhiniaeth gyfansoddiadol ers 1875 ac ym 1970 daeth Tonga yn wlad annibynnol, gan ymuno â Chymanwlad y Cenhedloedd Prydeinig . Mae gan ynysoedd Tonga (sy'n hysbys i Ewropeaid y ddeunawfed ganrif fel yr "Ynysoedd Cyfeillgar" oherwydd y derbyniad cyfeillgar a roddir i fforwyr) gyfanswm arwynebedd o tua 646 cilomedr sgwâr. Mae'r gair tonga yn golygu "de" mewn llawer o ieithoedd Polynesaidd.

Lleoliad. Ym 1887, sefydlwyd ffiniau tiriogaethol y Deyrnas i gwmpasu ardal gefnforol o 15° i 23° S erbyn 173° i 177° W. Mae'r ynysoedd yn disgyn o fewn petryal rhyw 959 cilomedr o'r gogledd i'r de a 425 cilometr o'r dwyrain i'r gorllewin. Y tri phrif grŵp ynys, o'r gogledd i'r de, yw: y grŵp Tongatapu (ystyr tapu yw "cysegredig"); y grŵp Ha'apai; a'r grŵp Yava'u. Ynys Tongatapu , yr ynys fwyaf yn y deyrnas, yw sedd llywodraeth Tongata. Ynysoedd Tongan yw'r math cwrel isel, gyda rhai ffurfiannau folcanig. Pwynt uchaf Teyrnas Tonga yw 1,030 metr ar ynys folcanig anghyfannedd Kao. Mae gan Ynys Tongatapu ddrychiad uchaf o 82 metr ar hyd yr arfordir deheuol ac mae ynys Yava'u yn cyrraedd uchder o 305 metr. Cyfartaleddtymheredd Teyrnas Tonga yn ystod misoedd gaeaf Mehefin-Gorffennaf yw 16-21°C ac ym misoedd yr haf Rhagfyr-Ionawr mae tua 27° C. Mae cadwyn ynys Tonga yn cael ei dosbarthu fel lled-drofannol er bod gwir hinsawdd drofannol yn yr ynysoedd gogleddol a gall glawiad ar Yava'u fod cymaint â 221 centimetr y flwyddyn. Mae glawiad ar Tongatapu yn 160 centimetr y flwyddyn ar gyfartaledd, a mis Tachwedd i fis Mawrth yw'r tymor corwynt lleol. Oherwydd pwerau dinistriol corwyntoedd yn taro'n bennaf yng ngogledd Ynysoedd Tongan, daeth ynys ddeheuol Tongatapu yn fan lle sefydlwyd diwylliant Tongan gyda pharhad cymharol.

Gweld hefyd: Sefydliad sociopolitical - Iddewon Israel

Demograffeg. Amcangyfrifir, yn y flwyddyn 1800, fod oddeutu 15,000 i 20,000 o Tongiaid yn preswylio trwy yr ynysoedd. Yn 1989 amcangyfrifwyd bod poblogaeth breswyl Teyrnas Tonga yn 108,000, gyda Thongiaid yn cyfrif am 98 y cant o'r boblogaeth a'r gweddill yn ynyswyr eraill neu'n wladolion tramor. Prifddinas a phrif ddinas y deyrnas yw Nuku'alofa, gyda phoblogaeth amcangyfrifedig o 30,000, wedi'i lleoli ar Ynys Tongatapu. Amcangyfrifir bod gan Ynys Tongatapu ei hun boblogaeth ynys o 64,000. Mae 48,000 o Tongiaid 0-14 oed (45 y cant); 54,000 o bobl 15-59 oed (50 y cant); a 6,000 (5 y cant) dros 60 oed. Mae hefyd tua 40,000 i50,000 o wladolion Tongan yn byw yn Awstralia, Seland Newydd ac Unol Daleithiau America.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Ukrainians Canada

Ymlyniad ieithyddol. Mae'r iaith Tonganeg yn tarddu o iaith broto-Fijian-Polynesaidd a siaradwyd yn wreiddiol gan ynyswyr Ffiji tua 1500 B . C . Mae tystiolaeth ieithyddol ac archeolegol yn cyfeirio at ymfudiad pobl i Tonga o leoliadau i'r gogledd a'r gorllewin o'r ynysoedd.

Darllenwch hefyd erthygl am Tongao Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.