Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Aveyronnais

 Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Aveyronnais

Christopher Garcia

Mae gan y Rouergue/Aveyron hanes hir fel cefnwlad hynod o dlawd. Olrheinir ei darddiad fel arfer i'r Rutènes, pobl Geltaidd a oedd wedi sefydlu rheolaeth dros lawer o Aveyron heddiw erbyn eu cysylltiad cyntaf â'r Rhufeiniaid yn 121 CC. (Cyfeirir at frodorion prifddinas Rodez o hyd fel "Rutenois.") Wedi'i orchfygu gan fyddinoedd Cesar yn 52 CC. , bu'r ardal yn rhan o dalaith Gallo-Rufeinig Aquitain am y pum canrif nesaf, gan ddod yn Gristnogol tua diwedd y cyfnod hwn. Daw dau gysonyn i'r amlwg o'r mileniwm a hanner dilynol o hanes Rouergat. Yn gyntaf, o'r cyfnod Gallo-Rufeinig i'r Gweriniaethau Ffrengig modern, mae'r Rouergue/Aveyron wedi bod yn feddiant pell ac wedi'i esgeuluso'n gyffredinol o gyfres o gyfundrefnau: Visigoth, Merovingian, Carolingian, Count of Toulouse, a brenhinoedd Ffrainc. Mae wedi'i nodi'n ddwfn mewn myrdd o ffyrdd gan y gwareiddiadau Rhufeinig, Toulousaidd, a Ffrainc y bu'n rhan ohonynt, ond mae wedi'i nodi'n gyfartal gan ei statws ymylol i bob un o'r rhain. Yn ail, mae'r eglwys Gatholig wedi bod yn rym pwerus yn gyson yn llunio hanes a hunaniaeth Rouergat. Roedd cyfrifon Rouergue (a sefydlwyd gyntaf o dan Siarlymaen) mewn gwrthdaro cronig ag esgobion Rodez, cyn ac ar ôl i'r ddau ddod yn fassaliaid uniongyrchol i frenin Ffrainc yn 1270. Yn ystod y ddeuddegfed ganrif, roedd llawer o'r Rouergatcliriwyd anialwch a chyflwynwyd llawer o ddatblygiadau amaethyddol gan yr abatai Sistersaidd mawr a sefydlwyd yn yr ardal. Arhosodd y Rouergue yn ynys dawel Gatholig Rufeinig yn y stormydd cynddeiriog o amgylch heresïau Albigeois ychydig i'r de-orllewin ac, yn ddiweddarach, y rhai ychydig i'r dwyrain o amgylch y Diwygiad Protestannaidd. Yn ddiweddarach o lawer, ni theimlwyd y Chwyldro Ffrengig yn yr Aveyron, nes i'r gofyniad i offeiriaid dyngu eu teyrngarwch i'r cyfansoddiad newydd ysgogi gwrthryfeloedd gwrth-chwyldroadol poblogaidd (1791). Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, mae'r Aveyron wedi parhau i fod yn gefnfor tlawd a chymharol ynysig, wedi'i nodi gan Gatholigiaeth ddefosiynol a cheidwadaeth wleidyddol, yn ogystal â chyfranogiad dethol neu hwyr mewn llawer o sefydliadau Ffrengig modern. Trwy fesurau fel cyfraddau marwolaethau babanod a chyfraddau anllythrennedd, roedd Aveyron o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ei hôl hi'n gronig y tu ôl i gyfartaleddau Ffrainc. Roedd y rheilffyrdd mawr Ffrengig a adeiladwyd yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel dyfrffyrdd brenhinol a phriffyrdd yr Ancien Régime a llwybrau ceir yr ugeinfed ganrif, yn osgoi'r Aveyron. Am lawer o'r cyfnod modern, mae'r Aveyronnais wedi bod yn enwog ymhlith gweinyddwyr Ffrainc am eu sgiliau osgoi drafftiau, osgoi talu treth, a thrin asiantau'r wladwriaeth, yn ogystal â'u defnydd craff o sefydliadau'r wladwriaeth (e.e., y cyfarpar barnwrol) i setlo'n lleol. sgorau. Yn ystod yugeinfed ganrif, mae'r Aveyron wedi gwasanaethu fel pwll llafur ar gyfer Ffrainc drefol (yn enwedig Paris). Er ei bod yn parhau i fod yn ardal wledig, amaethyddol yn Ffrainc ôl-ddiwydiannol, mae'r Aveyron wedi dal i fyny i raddau helaeth â chyfartaleddau Ffrainc yn y rhan fwyaf o fesurau safonau byw, yn enwedig ers y 1950au. Mae arferion defnyddio, cam-drin ac anwybyddu'r sefydliadau sy'n deillio o ganolfannau pell y wladwriaeth yn parhau'n gryf.

Mae ystrydeb Aveyronnais/Rouergat adnabyddus yn bodoli yn Ffrainc, wedi’i fewnoli’n bennaf gan Aveyronnais eu hunain ond yn gwbl gyson â’u hunaniaeth Ffrengig ddiamwys. Cymerir bod Aveyronnais yn weithgar, yn dynn, yn Gatholig ddefosiynol ac yn geidwadol yn wleidyddol, yn ffyrnig o deyrngar i'w mamwlad, heb fod mor ddrwg â Deheuwyr (o'r Midi) nac mor neilltuedig â gogleddwyr. Eu delwedd gryfaf yn y dychymyg cenedlaethol yw fel y dalaith archetypaidd ym Mharis, yn gofalu am gaffi neu'n gweithio y tu ôl i'r ffenestr yn y swyddfa bost.


Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.