Kutenai

 Kutenai

Christopher Garcia

Tabl cynnwys

ETHNONYMS: Kitonaqa, Kootenay, Sanka, Tunaha

Gweld hefyd: Castiliaid - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Mae'r Kutenai yn grŵp Indiaidd Americanaidd sy'n byw ar Warchodfa Indiaidd Kootenai yn Idaho, Gwarchodfa Indiaidd Flathead yn Montana, ac amrywiol gronfeydd wrth gefn yn British Columbia. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg sefydlodd Cwmni'r Gogledd Orllewin a Chwmni Bae Hudson swyddi masnachu yn nhiriogaeth Kutenai. Bu'r Kutenai yn byw ar delerau heddychlon gyda'r Gwynion yn ystod yr amser hwn; fodd bynnag, gostyngwyd eu poblogaeth yn raddol ond yn sylweddol gan afiechyd a phroblemau cysylltiedig ag alcohol. Ym 1895 symudwyd gweddill y llwyth i'r neilltuadau yn Idaho a Montana. Mae'r iaith Kutenai yn cael ei dosbarthu fel iaith ynysig yn y ffylwm iaith Algonkian-Wakashan.

Ar Warchodfa Indiaidd Flathead ym Montana mae'r Kutenai yn byw gyda llwyth Flathead ac yn gweithredu o dan gyngor llwythol o ddeg swyddog etholedig. Daw incwm yn bennaf o goedwigaeth. Yn Idaho mae'r Kutenai yn gweithredu o dan gyngor llwythol pum aelod dan arweiniad pennaeth â deiliadaeth oes. Yn niwedd y ddeunawfed ganrif yr oedd y Kutenai yn rhifo tua dwy fil, ac yn byw yn y rhanbarth o afonydd Kootenay a Columbia ac Arrow Lake yn Washington, Idaho, a British Columbia. Bryd hynny fe'u rhannwyd yn adran uwch a oedd yn bodoli'n bennaf fel helwyr buail ac adran is yn byw yn bennaf fel pysgotwyr. Rhannwyd y rhaniadau uchaf ac isaf ymhellachwyth band yr un dan arweiniad pennaeth an-etifeddol.

Gweler hefyd Flathead

Gweld hefyd: Hausa - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Llyfryddiaeth

Turney-High, Harry H. (1941). Ethnograffeg y Kutenai. Cymdeithas Anthropolegol America, Cofiant 56. Menasha, Wis.

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.