Marind-anim

 Marind-anim

Christopher Garcia

ETHNONYMS: Kaja-kaja, Tugeri

Cyfeiriadedd

Hanes a Chysylltiadau Diwylliannol

Aneddiadau

Economi

Perthynas <3

Priodas a Theulu

Sefydliad Sociopolitical

Crefydd a Diwylliant Mynegiannol

Gweler hefyd Boazi , Keraki , Kiwai , Muyu

Llyfryddiaeth

Baal, J. van (1966). Dema: Disgrifiad a Dadansoddiad o Ddiwylliant Marind-anim. Yr Hâg: Martinus Nijhoff.

Baal, J. van (1984). "Dialectics Rhyw mewn Diwylliant Marind-anim." Yn Ritualized Homosexuality in Melanesia, edited by G. H. Herdt. Berkeley: Gwasg Prifysgol California.

Gweld hefyd: Diwylliant Puerto Rico - hanes, pobl, dillad, traddodiadau, merched, credoau, bwyd, arferion, teulu

Drabbe, P. (1955). Spraakkunst van het Marind. Sefydliad Stiwdio Anthropos II. Fienna a Mödling: Anthropos Institut.

Geurtjens, H. (1933). Marindineesch-Nederlansch Woordenboek: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap 71. Bandoeng, Java: A. C. Nix.

Wirz, Paul (1922-1925). Die Marind-anim von Holländisch-Süd-Neu-Guinea. Hamburgische Universität, Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band 10 a 16. Hamburg: Friederichsen.

J. VAN BAAL

Gweld hefyd: Sirionó - Hanes a Chysylltiadau Diwylliannol

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.