Sociaal-politieke organisatie - Washoe

 Sociaal-politieke organisatie - Washoe

Christopher Garcia

Sociale organisatie. De Washoe-samenleving was egalitair georiënteerd, zonder vaste verschillen in rijkdom of statusgroepen. Leiderschap en rollen van speciale vaardigheden werden verworven door gebleken bekwaamheid en gelegitimeerd door lokale groepserkenning. Vrouwen bereikten vaak gezagsposities en specialisaties. Persoonlijke eigenschappen als vrijgevigheid, bescheidenheid en wijze raad werden verwacht als de gemeenschapVandaag de dag zijn er wel verschillen in opleiding en inkomen, maar de traditionele sociale waarden zijn effectief in het minimaliseren van de ontwikkeling van klassentegenstellingen.

Zie ook: Geschiedenis en culturele betrekkingen - Ambonezen

Politieke organisatie. De Aboriginal Washoe gemeenschappen waren autonoom, elk vertegenwoordigd door een lokale hoofdman of hoofdvrouw wiens rol in wezen die was van een bewonderde adviseur of woordvoerder. Banden tussen lokale gemeenschappen waren vrijwillig en konden worden geactiveerd voor coöperatieve ondernemingen zoals festivals, wildritten en verdediging. Gerenommeerde sjamanen, jagers of krijgers werden soms gevraagd als tijdelijke leiders voor deze activiteiten.Communicatie werd onderhouden met afgelegen Washoe-secties voor periodieke gemeenschappelijke bijeenkomsten en, hoewel zelden, tijdens noodsituaties waar extra krijgers nodig konden zijn. In historische tijden verstoorde de gedwongen concentratie van de Washoe in de kleine gebieden die door de blanken waren toegewezen, dit organisatiepatroon. Bepaalde woordvoerders, ofwel bekend met het Engels of vatbaar voor onderhandelingmet blanken, werden aangeduid als "Captains" in de onjuiste veronderstelling dat zij het grootste deel van het volk vertegenwoordigden. Een paar van deze mannen, zoals de befaamde "Captain Jim" aan het eind van de negentiende eeuw, ontpopten zich als krachtige pleitbezorgers van de Washoe-zaak. Pogingen tot reorganisatie van de stam in het begin van de twintigste eeuw waren niet effectief Vanwege het sterke gevoel van familieautonomie en weerstand tegenIn recentere tijden heeft een gekozen Washoe Stamraad, waarin zowel de kolonies als de mensen buiten het reservaat vertegenwoordigd zijn, echter een succesvol stambestuur ontwikkeld onder federaal toezicht. Dit bestuur beheert de collectieve Washoe aangelegenheden en relaties met staats- en federale instanties.

Sociale controle. De interne cohesie werd in stand gehouden door intensieve socialisatie voor groepssolidariteit. Agressief gedrag, behalve voor de verdediging van de groep, was streng verboden. Overtredingen werden aangepakt door collectieve ontwijking of de dreiging van bovennatuurlijke vergelding. Recalcitrante individuen konden uit de groep worden gedreven of zelfs worden vermoord. Moderne Washoe gemeenschappen beschikken over de diensten van een stampolitie.Wetshandhavingsinstanties van lokale steden en provincies oefenen een zekere mate van jurisdictie uit.

Zie ook: Religie en expressieve cultuur - Baiga

Conflict. Oorlog tussen inheemse Washoe subgroepen lijkt afwezig te zijn geweest, hoewel af en toe vetes tussen individuen of families kortstondig uitmondden in openlijk geweld. Deze werden opgelost als een onrecht gewroken werd geacht of door tussenkomst van oudere onderhandelaars aan beide zijden. Als eerste volk in het westelijke Grote Bekken dat de volle last van de invasie van de blanken ondervond, waren de Washoewerden al snel gereduceerd tot hulpeloosheid bij het verdedigen van hun belangen. Een diep gevoel van hopeloosheid en verraad doordrong hun leven gedurende het grootste deel van de periode na het contact en beïnvloedde de relaties tussen de Washoe en de blanken. Moord, factievorming, gokken, zelfmoord en beschuldigingen van hekserij namen toe in de kleine Washoe-nederzettingen aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw.Individuen en families slaagden erin om aan de ergste gevolgen van deze omstandigheden te ontsnappen, maar allen doorstonden het stigma van onderdrukking en verloedering. Vandaag worden de verwoestingen van het recente verleden uitgewist door een opmerkelijk economisch en sociaal herstel. Interne conflicten zijn sterk verminderd en een positief cultureel erfgoed wordt opnieuw bevestigd.

Lees ook artikel over Washoe van Wikipedia

Christopher Garcia

Christopher Garcia is een ervaren schrijver en onderzoeker met een passie voor culturele studies. Als auteur van de populaire blog World Culture Encyclopedia streeft hij ernaar zijn inzichten en kennis te delen met een wereldwijd publiek. Met een masterdiploma in antropologie en uitgebreide reiservaring brengt Christopher een uniek perspectief naar de culturele wereld. Van de fijne kneepjes van eten en taal tot de nuances van kunst en religie, zijn artikelen bieden fascinerende perspectieven op de diverse uitingen van de mensheid. Christophers boeiende en informatieve schrijven is in tal van publicaties verschenen en zijn werk heeft een groeiende aanhang van culturele liefhebbers aangetrokken. Of hij zich nu verdiept in de tradities van oude beschavingen of de nieuwste trends in globalisering verkent, Christopher is toegewijd aan het verlichten van het rijke tapijt van de menselijke cultuur.