Albanwyr Ucheldir

 Albanwyr Ucheldir

Christopher Garcia

ETHNONYMS: Celtiaid, Celtiaid, Highlander, Albanwyr, Albanaidd, ac weithiau Albanwyr. Weithiau mae ynyswyr arfordir y gorllewin yn cyfeirio at eu hunain ac eraill wrth enwau ynysoedd, fel dyn Lewis, gwraig o Barra.

Saesneg Canol Mae "Scottes," Hen Saesneg "Scottasi Ute Latin "Scotus" yn gyfeiriadau at bobl Gaeleg o ogledd Iwerddon a ymsefydlodd yn yr Alban tua 500 O.C.


Cyfeiriadedd

Hanes a Chysylltiadau Diwylliannol

Aneddiadau

Economi

Perthynas, Priodas, a Theulu

Sefydliad Cymdeithasol-wleidyddol

Crefydd a Mynegiannol Diwylliant

Llyfryddiaeth

Condry, Edward (1983) Ethnograffeg yr Alban. Cymdeithas Ethnograffeg yr Alban, Monograff rhif 1. Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Efrog Newydd. <1

Ennew, J. (1977). "Effaith Diwydiant Cysylltiedig ag Olew ar Ynysoedd Heledd, Gyda Chyfeiriad Penodol at Stornoway, Ynys Lewis." Traethawd Ph.D., Prifysgol Caergrawnt.


Parman, Susan M. (1972) "Newid Cymdeithasol-ddiwylliannol mewn Treflan Crofft yr Alban." Traethawd hir Ph.D., Prifysgol Rice, Houston, Tex.

Gweld hefyd: Orcadiaid

Vallee , F. G. (1954) "Strwythur a Threfniadaeth Gymdeithasol mewn Cymuned Hebridean: Astudiaeth o Newid Cymdeithasol." Ph.D. traethawd hir, London School of Economics.

Gweld hefyd: Diwylliant Ethiopia - hanes, pobl, traddodiadau, menywod, credoau, bwyd, arferion, teulu, cymdeithasol

ED KNIPE

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.