Cyfeiriadedd - Manaweg

 Cyfeiriadedd - Manaweg

Christopher Garcia

Adnabod.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Don Cossacks

Lleolir Ynys Manaw ym Môr Iwerddon ac mae ar wahân yn wleidyddol ac yn gyfreithiol i’r Deyrnas Unedig. Mae poblogaeth frodorol Manaweg yn rhannu'r ynys â phoblogaethau o Wyddelod, Albanwyr a Saeson, ynghyd â mewnlifiad tymhorol o dwristiaid.

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Iddewon Cwrdistan

Lleoliad. Mae Ynys Manaw yn fras yr un pellter o Iwerddon, yr Alban, Lloegr, a Chymru ar tua 54° 25′ wrth 54°05′ i'r Gogledd a 4°50′ wrth 4°20 W. Mae'r ynys 21 cilometr o led ar ei phen ei hun. pwynt lletaf o'r dwyrain i'r gorllewin a 50 cilometr o hyd o'r gogledd i'r de. Yn ddaearyddol, mae tu fewn i Ynys Manaw yn fynyddig (610 metr yw'r drychiad uchaf) gyda gwastadeddau arfordirol isel. Mae'r ynys yn rhan o'r parth daearyddol mwy sy'n cynnwys Ucheldiroedd yr Alban. Yn gyffredinol mae'r hinsawdd yn fwyn oherwydd Llif y Gwlff. Mae'r tymor tyfu yn dechrau ym mis Ebrill ac yn para tan fis Hydref. Y dyddodiad blynyddol cyfartalog yw 100-127 centimetr, er bod amrywiad lleol sylweddol yn bodoli. Mae tymheredd cyfartalog yn amrywio o uchafbwynt o 15°C ym mis Awst i 5.5°C ym mis Ionawr, y mis oeraf.

Demograffeg. Roedd poblogaeth Ynys Manaw yn 1981 yn 64,679. Ar yr adeg hon, roedd tua 47,000 o unigolion (73 y cant) yn rhestru eu hunain fel Manaweg, sy'n golygu mai nhw oedd y grŵp ethnig mwyaf ar yr ynys. Y grŵp mwyaf nesaf yw'r Saeson sy'n rhifo tua 17,000 (1986) ac yn cynrychioli'rboblogaeth sy'n tyfu gyflymaf yn yr ynys. Cynyddodd cyfanswm y Boblogaeth 16 y cant o 1971 i 1981.

Cysylltiad Ieithyddol. Mae'r Fanaweg yn siarad Saesneg, ac yn y blynyddoedd diwethaf mae rhai wedi adfywio Gaeleg Manaweg, a oedd fwy neu lai wedi diflannu erbyn 1973 gyda marwolaeth y siaradwr brodorol olaf. Cangen o Gaeleg Goidelig yw Manaweg , sy'n cynnwys Albanaidd a Gwyddeleg . Er nad oes unrhyw siaradwyr brodorol o’r Fanaweg ar hyn o bryd, mae’r adfywiad ieithyddol wedi bod yn ddigon llwyddiannus fel bod rhai teuluoedd bellach yn defnyddio Manaweg wrth gyfathrebu yn y cartref. Mae'n well gan y Fanaweg ddefnyddio'r wyddor Ladin ar gyfer Saesneg a Manaweg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae arwyddion stryd dwyieithog, enwau lleoedd, a rhai cyhoeddiadau wedi ymddangos.


Darllenwch hefyd erthygl am Manawego Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.