Tarahumara - Perthynas

 Tarahumara - Perthynas

Christopher Garcia

Tabl cynnwys

ETHNONYMS: Ralámuli, Rarámuri, Tarahumar, Tarahumari, Taraumar

Gweld hefyd: Economi - Laks

Cyfeiriadedd

Hanes a Chysylltiadau Diwylliannol

Aneddiadau

Economi <4

Perthnasau

Grwpiau Perthnasau a Disgyniad. Mae'r Tarahumara yn cyfrif disgyniad dwyochrog ac nid oes ganddynt unrhyw grwpiau o berthnasau corfforaethol. Mae terminoleg eu perthynas yn cael ei dosbarthu fel Neo-Hawaiaidd.


Priodas a Theulu

Sefydliad Sociopolitical

Crefydd a Diwylliant Mynegiannol

Llyfryddiaeth

Bennett, Wendell C, a Robert M. Zingg (1935). Y Tarahumara: Llwyth Indiaidd o Ogledd Mecsico. Chicago: Gwasg Prifysgol Chicago.


Gonzalez Rodriguez, Luis (1984). Crónicas de la Sierra Tarahumara. Dinas Mecsico: Secretaría de Educación Pública.


Kennedy, John G. (1978). Tarahumara o'r Sierra Madre: Cwrw , Ecoleg, a Sefydliad Cymdeithasol. Arlington Heights, Ill.: AHM Publishing Corp.


Lumholtz, Carl (1902). Mecsico anhysbys. 2 gyf. Efrog Newydd: Charles Scribner's Sons.


Merrill, William L. (1988). Eneidiau Rarámuri: Gwybodaeth a Phroses Gymdeithasol yng Ngogledd Mecsico. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.


Pennington, Campbell W. (1963). Tarahumar Mecsico: Eu Hamgylchedd a Diwylliant Materol. Dinas Salt Lake: Gwasg Prifysgol Utah.


Sheridan, Thomas E.,a Thomas H. Naylor, gol. (1979). Rarámuri: A Tarahumara Colonial Chronicle, 1607-1791. Flagstaff, Ariz.: Northland Press.


Velasco Rivero, Pedro de (1983). Danzar o morir: Religión y resistencia a la dominación en la cultura tarahumar. Dinas Mecsico: Centro de Reflexión Teológica.


WILLIAM L. MERRILL

Gweld hefyd: Hanes a chysylltiadau diwylliannol - y Bahamiaid

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.