Aneddiadau - Tatariaid Siberia

 Aneddiadau - Tatariaid Siberia

Christopher Garcia

Galwodd y Tatariaid Siberia eu haneddiadau yn aul neu yort, er bod yr enwau cynharach ulus a aymak yn dal i gael eu defnyddio gan y Tatars Tomsk. Y math mwyaf cyffredin o bentref oedd afonol neu lacustrine. Yn y gorffennol pell roedd gan y Tatariaid ddau fath o anheddiad, un ar gyfer y gaeaf ac un ar gyfer yr haf. Gydag adeiladu ffyrdd daeth ffurf newydd ar anheddiad gyda chynllun unionlin syth o'r strydoedd. Ar y ffermydd roedd, yn ogystal â'r tŷ, adeiladau ar gyfer da byw, stordai, ysguboriau a baddondai.

Gweld hefyd: Warao

Yn yr ail ganrif ar bymtheg ac yn ddiweddarach, roedd tai dywarchen a thai lled-danddaearol yn arferol ymhlith rhai Tatariaid. Ond ers peth amser bellach maent wedi defnyddio tai ffrâm uwchben y ddaear a thai brics. Yn ddiweddarach dechreuodd y Tatars adeiladu tai ar y model Rwsiaidd, gan gynnwys tai ffrâm dwy stori, ac, yn y dinasoedd, tai brics. Ymhlith yr adeiladau sydd â swyddogaeth gymdeithasol Gall fod yn nodedig mosgiau (pren a brics), adeiladau gweinyddol rhanbarthol, swyddfeydd post, ysgolion, siopau, a siopau.

Gweld hefyd: Priodas a theulu - Kipsigis

Roedd y man canolog yn y rhan fwyaf o'r anheddau yn cynnwys gwelyau planc, wedi'u gorchuddio gan rygiau a ffelt. Roedd cefnffyrdd a dillad gwely yn orlawn ar hyd ochrau'r ystafelloedd. Roedd byrddau bach ar goesau byr a silffoedd ar gyfer y llestri. Roedd cartrefi Tatariaid cyfoethog wedi'u dodrefnu â chypyrddau dillad, byrddau, cadeiriau a soffas. Taiyn cael eu gwresogi gan stofiau arbennig gyda aelwyd agored, ond roedd y Tatars hefyd yn defnyddio stofiau Rwsiaidd. Roedd dillad yn cael eu hongian ar bolion wedi'u hongian o'r nenfwd. Ar y wal uwchben y gwelyau crogodd Tatars y llyfr gweddi yn cynnwys dywediadau o'r Quran a golygfeydd o fosgiau Mecca ac Alecsandria.

Fel arfer nid oedd tu allan y tai wedi eu haddurno, ond roedd gan rai tai ffenestri a chornisiau addurnedig. Roedd yr addurniad hwn yn geometregol yn gyffredinol, ond weithiau gellir dirnad cynrychioliadau o anifeiliaid, adar a phobl, sydd, yn gyffredinol, yn cael eu gwahardd gan Islam.

Darllenwch hefyd erthygl am Tatariaid Siberiao Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.