Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Yakut

 Hanes a chysylltiadau diwylliannol - Yakut

Christopher Garcia

Mae hanes llafar Yakut yn dechrau ymhell cyn y cysylltiad cyntaf â Rwsiaid yn yr ail ganrif ar bymtheg. Er enghraifft, mae olonkho (epics) yn dyddio o leiaf i'r ddegfed ganrif, cyfnod o gymysgu rhyngethnig, tensiynau, a chynnwrf a allai fod wedi bod yn gyfnod ffurfiannol wrth ddiffinio cysylltiadau llwythol Yakut. Mae data ethnograffig ac archeolegol yn awgrymu bod hynafiaid yr Yakut, a nodwyd mewn rhai damcaniaethau â phobl Kuriakon, yn byw mewn ardal ger Llyn Baikal ac efallai eu bod yn rhan o dalaith Uighur sy'n ffinio â Tsieina. Erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg, ymfudodd hynafiaid Yakut i'r gogledd, mewn grwpiau bach o ffoaduriaid, gyda buchesi o geffylau a gwartheg. Ar ôl cyrraedd Dyffryn Lena, buont yn ymladd ac yn priodi â nomadiaid brodorol Evenk a Yukagir. Felly, rhagflaenodd cysylltiadau heddychlon a rhyfelgar â phobloedd gogledd Siberia, Tsieinëeg, Mongoliaid a Thyrcig yr hegemoni Rwsiaidd.

Pan gyrhaeddodd partïon cyntaf Cossacks Afon Lena yn y 1620au, derbyniodd Yakut letygarwch a gofal iddynt. Dilynodd sawl sgarmes a gwrthryfel, dan arweiniad arwr chwedlonol Yakut Tygyn. Erbyn 1642 roedd Dyffryn Lena dan deyrnged i'r czar; dim ond ar ôl gwarchae hir ar gaer Yakut aruthrol yr enillwyd heddwch. Erbyn 1700 roedd anheddiad caer Yakutsk (a sefydlwyd ym 1632) yn ganolfan weinyddol, fasnachol a chrefyddol brysur yn Rwsia ac yn fan lansio iarchwiliad pellach i Kamchatka a Chukotka. Symudodd rhai Yakut i'r gogledd-ddwyrain i diriogaethau nad oeddent wedi'u dominyddu o'r blaen, gan gymathu Evenk ac Yukagir ymhellach. Arhosodd y rhan fwyaf o Yakut, fodd bynnag, yn y dolydd canolog, gan gymathu Rwsiaid weithiau. Cydweithiodd arweinwyr Yakut â rheolwyr a llywodraethwyr Rwsia, gan ddod yn weithgar mewn masnach, casglu treth ffwr, trafnidiaeth, a'r system bost. Gostyngodd ymladd ymhlith cymunedau Yakut, er bod siffrwd ceffylau ac ambell drais gwrth-Rwsiaidd yn parhau. Er enghraifft, arweiniodd Yakut Robin Hood o'r enw Manchari fand a oedd yn dwyn oddi ar y cyfoethog (Rwsiaid fel arfer) i'w roi i'r tlawd (Yakut fel arfer) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ymledodd offeiriaid Uniongred Rwsia trwy Yakutia, ond roedd eu dilynwyr yn bennaf yn y prif drefi.

Gweld hefyd: Cyfeiriadedd - Mecsicaniaid Eidalaidd

Erbyn 1900, ffurfiodd deallusion llythrennog Yakut, dan ddylanwad masnachwyr Rwsiaidd ac alltudion gwleidyddol, blaid o'r enw Undeb Yakut. Chwyldroadwyr Yakut fel Oiunskii ac Ammosov arweiniodd y Chwyldro a rhyfel cartref yn Yakutia , ynghyd â Bolsieficiaid fel yr Ordzhonikidze Sioraidd . Parhaodd y broses o gydgrynhoi Chwyldro 1917 hyd at 1920, yn rhannol oherwydd gwrthwynebiad helaeth i luoedd Coch gan y Gwynion o dan Kolchak. Nid oedd Gweriniaeth Yakut yn ddiogel tan 1923. Ar ôl tawelwch cymharol yn ystod Polisi Economaidd Newydd Lenin, cafwyd ymgyrch gyfunol ac wrth-genedlaetholgar llym.Erlidiwyd pobl ddeallusol megis Oiunskii, sylfaenydd y Sefydliad Ieithoedd, Llenyddiaeth, a Hanes, a Kulakovskii, ethnograffydd, yn y 1920au a'r 1930au. Gadawodd cythrwfl polisïau Stalin a'r Ail Ryfel Byd lawer o Yakut heb eu cartrefi traddodiadol ac yn anghyfarwydd â gwaith diwydiannol neu drefol cyflogedig. Fe wnaeth addysg wella eu siawns o addasu ac ysgogi diddordeb yn y gorffennol Yakut.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - ChujDarllenwch hefyd erthygl am Yakuto Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.