Crefydd a diwylliant mynegiannol - Klamath

 Crefydd a diwylliant mynegiannol - Klamath

Christopher Garcia

Credoau Crefyddol. Ceisiodd pob Klamath rym ysbrydol mewn quests gweledigaeth, a oedd yn digwydd mewn argyfyngau bywyd megis glasoed a galar. Roedd yr ysbrydion wedi'u diffinio'n wael, ond yn bennaf roeddent ar ffurf ysbrydion natur neu fodau anthropomorffig. Roedd mytholeg Klamath yn cael ei dominyddu gan yr arwr diwylliant Kemukemps, ffigwr twyllodrus a oedd wedi creu dynion a merched.

Ymarferwyr Crefyddol. Mwynhaodd y Shamaniaid gryn fri ac awdurdod, yn aml yn fwy na phenaethiaid. Roedd Shamaniaid yn bobl a oedd wedi ennill mwy o bŵer ysbrydol nag eraill. Perfformiadau siamanaidd, pan ddaeth y siamaniaid i feddiant, oedd y prif fathau o seremonïaeth Klamath. Cynhaliwyd y perfformiadau hyn yn y gaeaf a pharhaodd am bum diwrnod a noson. Gellid defnyddio gwasanaethau'r siamaniaid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn at ddibenion megis proffwydoliaeth, dewiniaeth, neu reoli'r tywydd, yn ogystal â swyddogaethau iachaol.

Gweld hefyd: Asmat - Cyflwyniad, Lleoliad, Iaith, Llên Gwerin, Crefydd, Gwyliau mawr, Defodau newid byd

Celfyddydau. Gwnaeth y Klamath ffliwt, tri math o ratlau, a drwm llaw. Roedd basgedi wedi'i haddurno â chynlluniau geometrig.

Gweld hefyd: Sirionó - Hanes a Chysylltiadau Diwylliannol

Marwolaeth ac ar ôl Bywyd. Amlosgwyd yr ymadawedig, a llosgwyd â'r corph eu heiddo a'r pethau gwerthfawr a roddwyd gan eraill er anrhydedd. Mater personol oedd galaru gyda chyfnod o alaru a chyfyngiadau ymddygiad heb seremoni gyhoeddus.

Darllenwch hefyd erthygl am Klamatho Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.