Verwantschap, huwelijk en familie - Manx

 Verwantschap, huwelijk en familie - Manx

Christopher Garcia

Verwantschap. De Manx kennen een bilaterale afstamming met patrilineaire familienamen. De belangrijkste huiselijke eenheid is de kernfamilie, die de belangrijkste eenheid is voor de socialisatie van het nageslacht en voor de productie en consumptie van familiemiddelen. Er worden sterke banden onderhouden met verwanten buiten de kernfamilie en frequente bezoeken en het delen van middelen bevestigen de erkenning en steun van de familie.consanguine en affinale verwanten. Vroeger waren de Manx georganiseerd in geografisch gelokaliseerde patrilineages, hoewel ze niet de collectieve kenmerken hadden van echte unilineaire afstammingssystemen. Tegenwoordig kunnen veel Manx hun afstamming bilineair herleiden tot hun patrilineage, ondanks ingewikkelde veranderingen in achternaamspellingen en -uitspraken. Sommigen kunnen ruïnes van voorouderlijke boerderijen aanwijzen ( tholtan Tynwald heeft genealogische programma's gesponsord om mensen te helpen bij het opsporen van hun oorspronkelijke afstamming. De formele verwantschapsterminologie van de Manx is identiek aan de Engelse verwantschapsterminologie. Informeel gebruiken de Manx bijnamen om levende en dode familieleden van elkaar te onderscheiden. Vroeger werden bijnamen toegevoegd via patrilineaire afstamming, zodat een zoon zijn eigen bijnaam verdiende en ook de bijnaam van zijn vader kreeg.Dit proces kan zich over vele generaties herhalen, zodat een man acht of meer bijnamen kan hebben die een publieke uiting van afkomst zijn.

Zie ook: Slavey

Huwelijk. Het huwelijk markeert een belangrijke verandering van status naar volwassenheid, dus de huwelijksleeftijd is laag. Zowel mannen als vrouwen trouwen als ze begin twintig zijn en stichten meteen een gezin. Het verblijf na het huwelijk is idealiter neolokaal, behalve in landbouwgezinnen waar de oudste zoon geacht wordt patrilokaal te wonen. Veel jonge stellen die in de landbouw werken, proberen echter te verhuizen naar een verblijfplaats in de buurt vanDe keuze van de huwelijkspartner is aan de jongvolwassenen. Echtscheiding wordt steeds gewoner en hertrouwen na een echtscheiding of het overlijden van een echtgenoot wordt geaccepteerd.

Zie ook: Religie en expressieve cultuur - Oost-Indiërs in Trinidad

Erfenis Land als erfelijk bezit is idealiter intact gebleven bij overdrachten tussen generaties en wordt meestal aan de oudste zoon gegeven. Andere bezittingen, zoals huizen, geld en bezittingen, worden gelijk verdeeld tussen de andere mannelijke en vrouwelijke erfgenamen.

Socialisatie. Kinderen worden thuis goed gedisciplineerd en worden geacht deel te nemen aan huishoudelijke taken. Lijfstraffen zijn echter niet gebruikelijk en worden alleen toegepast bij ernstige ongehoorzaamheid. Van jongvolwassenen wordt verwacht dat ze bijdragen aan het huishouden, hetzij door arbeid of inkomen, maar in andere opzichten krijgen ze veel speelruimte in hun vrije tijd.


Lees ook artikel over Manx van Wikipedia

Christopher Garcia

Christopher Garcia is een ervaren schrijver en onderzoeker met een passie voor culturele studies. Als auteur van de populaire blog World Culture Encyclopedia streeft hij ernaar zijn inzichten en kennis te delen met een wereldwijd publiek. Met een masterdiploma in antropologie en uitgebreide reiservaring brengt Christopher een uniek perspectief naar de culturele wereld. Van de fijne kneepjes van eten en taal tot de nuances van kunst en religie, zijn artikelen bieden fascinerende perspectieven op de diverse uitingen van de mensheid. Christophers boeiende en informatieve schrijven is in tal van publicaties verschenen en zijn werk heeft een groeiende aanhang van culturele liefhebbers aangetrokken. Of hij zich nu verdiept in de tradities van oude beschavingen of de nieuwste trends in globalisering verkent, Christopher is toegewijd aan het verlichten van het rijke tapijt van de menselijke cultuur.