Priodas a theulu - Canol Thai

 Priodas a theulu - Canol Thai

Christopher Garcia

Priodas. Er bod priodas amlgynaidd wedi bod yn rhan o ddiwylliant Gwlad Thai ers amser maith, mae'r rhan fwyaf o briodasau heddiw yn unweddog. Mae priodasau'n cael eu trefnu'n ddamcaniaethol gan y rhieni, ond mae yna dipyn o ryddid yn y dewis o bartneriaid priodas. Gan fod cyd-bentrefwyr yn aml yn cael eu hystyried yn berthnasau, mae priodasau fel arfer yn exogamous yn lleol. Caniateir priodi ag ail gyfnitherod. Yr aelwyd deuluol annibynnol, a sefydlwyd yn fuan ar ôl priodi, yw'r ddelfryd. Yn amlach, fodd bynnag, mae'r cwpl yn byw am gyfnod byr gyda theulu'r wraig. Mae preswylio naill ai gyda theulu'r wraig neu deulu'r gŵr yn fwy parhaol yn dod yn amlach. Mae ysgariad yn gyffredin ac yn cael ei effeithio trwy gytundeb ar y cyd, eiddo cyffredin yn cael ei rannu'n gyfartal.

Uned Ddomestig. Mae'r bobl hynny sy'n coginio ac yn bwyta prydau o amgylch yr un aelwyd yn cael eu hystyried yn deulu. Mae'r grŵp hwn, sydd â chyfartaledd o rhwng chwech a saith o bobl, nid yn unig yn byw ac yn bwyta gyda'i gilydd, ond hefyd yn ffermio ar y cyd. Y teulu niwclear yw'r uned deulu leiaf, gyda neiniau a theidiau, wyrion a wyresau, modrybedd, ewythrod, cyd-wragedd, cefndryd, a phlant priod yn cael eu hychwanegu. Mae aelodaeth yn yr uned gartref yn gofyn am gyflawni swm derbyniol o waith.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Central Yup'ik Eskimos

Etifeddiaeth. Rhennir eiddo yn gyfartal rhwng plant sydd wedi goroesi, ond y plentyn sy’n gofalu am y rhieni yn eu henaint (merch iau yn aml) fel arfer.yn derbyn y tyddyn yn ychwanegol at ei siâr.

Cymdeithasu. Mae babanod a phlant yn cael eu magu gan rieni a brodyr a chwiorydd ac, yn ddiweddar, gan aelodau eraill o'r cartref. Rhoddir pwyslais ar annibyniaeth, hunanddibyniaeth, a pharch at eraill. Mae'r Thai Canolog yn nodedig am bron byth yn defnyddio cosb gorfforol wrth fagu plant.

Gweld hefyd: Aneddiadau - Tatariaid Siberia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.