Sefydliad sociopolitical - Mekeo

 Sefydliad sociopolitical - Mekeo

Christopher Garcia

Trwy etholiadau a chynrychiolaeth seneddol, mae pentrefi Mekeo Cyfoes yn cael eu hintegreiddio fel unedau i lywodraethau lleol, is-daleithiol, taleithiol a chenedlaethol gwlad annibynnol Papua Gini Newydd.

Sefydliad Cymdeithasol. Cyn cyswllt Ewropeaidd, roedd llwythau Mekeo yn unedau cymdeithasol-wleidyddol ymreolaethol a drefnwyd gan egwyddorion disgyniad patrilineal, carennydd cognatig, pennaethiaeth etifeddol a dewiniaeth, cyd-gefnogaeth mewn rhyfel, a ffurfioli cysylltiadau “ffrind” rhwng claniau. Mae "ffrindiau" yn dal i briodi'n ffafriol ac yn ail-briodi lletygarwch a gwleddoedd. Maent yn defodol yn rhyddhau ei gilydd rhag galar, yn gosod etifeddion ei gilydd i swydd yn bennaf a dewiniaeth, ac yn urddo clybdai ei gilydd. Mae cysylltiadau rhwng pobl y claniau a "ffrindiau" yn dominyddu bywyd bob dydd y pentref.

Gweld hefyd: Warao

Sefydliad Gwleidyddol. Mae arweinyddiaeth a gwneud penderfyniadau yn bennaf yn nwylo swyddogion clan etifeddol ac is-glan ac arbenigwyr defodol. Mae'r swyddi hyn yn cael eu trosglwyddo o Dad i fab hynaf. Y pwysicaf o'r swyddi hyn yw'r "pennaeth heddwch ( lopia ) a'i "ddewin heddwch" ( unguanga ). Mae pwerau "penaethiaid rhyfel" ( iso ) a "dewiniaid rhyfel" ( fai'a ) bellach wedi darfod, ond rhoddir cryn barch o hyd i ddeiliaid teitl.Yn y gorffennol, roedd arbenigwyr eraill yn defnyddio rheolaeth ddefodol dros arddio, hela, pysgota, tywydd, caru, halltu, a dosbarthu bwyd. Mae pentrefwyr yn ddarostyngedig i awdurdod swyddogion clan eu mamau a'u priod yn ogystal â'u hawdurdod eu hunain.

Gweld hefyd: Albanwyr Ucheldir

Rheolaeth Gymdeithasol. Mae sancsiynau anffurfiol fel clecs ac ofn cywilydd cyhoeddus yn effeithio ar reolaeth sylweddol yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd bywyd pentrefol beunyddiol. Mae troseddau difrifol yn erbyn awdurdod cyfreithlon y lopia yn cael eu cosbi, neu credir eu bod yn cael eu cosbi, gan yr unguanga. Dywedir bod Unguanga yn defnyddio nadroedd a gwenwynau yn ogystal ag asiantau ysbrydol i wneud i'w dioddefwyr fynd yn sâl neu farw. Mae cred Mekeo bod pob marwolaeth yn cael ei hachosi gan Sorcery wedi cefnogi pŵer dewiniaid a phenaethiaid yn fawr. Yn ôl y sôn, mae cyflwyno arian a nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu Ewropeaidd wedi caniatáu i unigolion cyfoethog dalu dewiniaid yn anghyfreithlon i wneud eu cynigion, yn hytrach na rhai’r penaethiaid cyfreithlon’. Mae rheoliadau'r llywodraeth yn cael eu gorfodi gan lysoedd pentref, cynghorwyr pentref etholedig, yr heddlu, llysoedd y llywodraeth, a chyfarpar gwladwriaethol eraill. Mae cenhadon Catholig a moesoldeb Cristnogol hefyd yn meithrin cydymffurfiad mewn sawl maes o fywyd pentref modern.

Gwrthdaro. Yn y gorffennol, roedd rhyfela rhynglwythol yn cael ei dalu dros dir ac i ddial am laddiadau blaenorol. Gyda "heddychu," mynegir gwrthdaro mewn cwrtio cystadleuol a gwledda ac mewncyhuddiadau o odineb a dewiniaeth.

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.