Crefydd a diwylliant mynegiannol - Nguna

 Crefydd a diwylliant mynegiannol - Nguna

Christopher Garcia

Credoau Crefyddol. Yn flaenorol roedd y Ngunese, fel pobl ledled rhan ganolog yr archipelago, yn credu bod y duw Mauitikitiki wedi tynnu'r ynysoedd i fyny o'r môr gyda rhaff. Ar wahân i hynny, ni chwaraeodd unrhyw ran hysbys mewn bywyd bob dydd. Tybid bod nifer o ysbrydion llai yn trigo mewn ogofeydd, coed, neu greigiau penodol yn y môr, a gallent gael eu dylanwadu gan bennaeth neu, wrth wneud cais, ei arbenigwr crefyddol. Yn y presennol, mae'r Ngunese yn parhau i ddilyn Cristnogaeth Bresbyteraidd. Mae heriau, wrth gwrs, ar ffurf mân ddatblygiadau a wneir gan enwadau eraill ac, i raddau, gan duedd seciwlar yng nghymdeithas fodern ni-Vanuatu yn gyffredinol. Bu syniadau cargo-gwlt dramor hefyd ar wahanol adegau, ond nid ydynt erioed wedi datblygu i fod yn unrhyw symudiad cydlynol ar Nguna.

Ymarferwyr Crefyddol. Er y dywedir bod dewiniaeth wedi bod yn rhemp ar Nguna yn y gorffennol, a bod rhywfaint o ofn yn parhau y gallai gael ei adfywio, nid oes tystiolaeth bendant o arferion o'r fath heddiw. Credir, fodd bynnag, fod penaethiaid uchel yn dal i feddu ar bwerau ysbrydol yn gorfforol: er enghraifft, credir na all pobl heblaw eu priod neu aelodau agos o'r teulu gyffwrdd â nhw na'u heiddo'n ddiogel.

Seremonïau. Yn y gorffennol y naleoana a natamate oedd y gweithgareddau defodol ffocal, y cyntafyn cynnwys aberth mochyn a chyfnewid anrhegion, a'r ail yn canolbwyntio ar ddawnsio o flaen cerddorfa o gongiau hollt, sef boncyffion gwag wedi'u cerfio ar ddelwedd cyndeidiau pwerus ac wedi'u codi ar llannerch seremonïol fflat. Heddiw mae seremoni iamau cyntaf, prestations blynyddol i benaethiaid uchel a'r gweinidog (o leiaf mewn rhai pentrefi), arwisgiadau penaethiaid, a seremonïau eraill o'r fath yn digwydd, ond maent yn cael eu dargyfeirio o gynnwys crefyddol traddodiadol.

Gweld hefyd: Huave

Celfyddydau. Er bod dawnsiau defodol cyn-Gristnogol wedi diflannu, ar ôl cael eu disodli gan fandiau llinynnol seciwlar a dawnsiau Gorllewinol ar gyfer pobl ifanc, mae’r hyn sy’n ymddangos yn ffurf draddodiadol o berfformiad llafar (gan gynnwys pedwar genre gwahanol o destun stori) yn dal i ymwneud yn eang ac mwynhau.

Meddygaeth. Mae'r "dewinydd" yn fath siamanaidd o iachawr sy'n defnyddio iachâd llysieuol a negeseuon goruwchnaturiol, a all gynnwys teithio ysbryd yn ystod cwsg i ddwyfoli achos salwch neu anffawd. Mae llawer o Ngwnese yn ymgynghori ag arbenigwyr o'r fath yn ogystal â gwneud defnydd o wasanaethau parafeddyg yn y clinig lleol neu deithio i un o ysbytai Vila ar gyfer materion mwy difrifol.

Gweld hefyd: Crefydd a diwylliant mynegiannol - Somaliaid

Marwolaeth ac ar ôl Bywyd. Er eu bod bellach yn edrych tua'r Nefoedd fel y'i cysyniadwyd yn athrawiaeth y Presbyteriaid, gwelodd yr Ngunese unwaith farwolaeth fel dechrau taith i fyd yr ysbrydion, a ddechreuodd gyda thaith un o dan y môr i ddod i'r amlwg yn PointTukituki, ar gornel dde-orllewinol Efate. Wrth neidio o'r clogwyni i'r môr, cafodd yr ysbryd nifer o gyfarfyddiadau â bodau ysbryd peryglus wrth iddo basio trwy dri byd gwahanol, gyda phob cam yn llai cyfarwydd ac yn llai cyfforddus na'r un blaenorol. Wedi cyrraedd yr olaf, collodd y person bob cysylltiad â'r byw, wrth wneud hynny gan orffen ei ddisgyniad yn ddim byd.

Darllenwch hefyd erthygl am Ngunao Wicipedia

Christopher Garcia

Mae Christopher Garcia yn awdur ac ymchwilydd profiadol sydd ag angerdd am astudiaethau diwylliannol. Fel awdur y blog poblogaidd, World Culture Encyclopedia, mae’n ymdrechu i rannu ei fewnwelediadau a’i wybodaeth â chynulleidfa fyd-eang. Gyda gradd meistr mewn anthropoleg a phrofiad teithio helaeth, mae Christopher yn dod â phersbectif unigryw i'r byd diwylliannol. O gymhlethdodau bwyd ac iaith i naws celf a chrefydd, mae ei erthyglau yn cynnig safbwyntiau hynod ddiddorol ar fynegiadau amrywiol dynoliaeth. Mae ysgrifennu diddorol ac addysgiadol Christopher wedi cael sylw mewn nifer o gyhoeddiadau, ac mae ei waith wedi denu dilyniant cynyddol o selogion diwylliannol. Boed yn ymchwilio i draddodiadau gwareiddiadau hynafol neu'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn globaleiddio, mae Christopher yn ymroddedig i oleuo tapestri cyfoethog diwylliant dynol.