Sociaal-politieke organisatie - Iban

 Sociaal-politieke organisatie - Iban

Christopher Garcia

Sociale organisatie. Elk longhouse, net als elke bilik, is een autonome eenheid. Traditioneel bestond de kern van elk huis uit een groep afstammelingen van de stichters. Huizen die dicht bij elkaar aan dezelfde rivier of in dezelfde regio lagen, waren vaak verbonden, trouwden met elkaar, trokken samen op buiten hun territorium en losten geschillen op met vreedzame middelen. Regionalisme, afgeleid van deze allianties, waarin Ibanzich onderscheidde van andere verwante groepen, blijft bestaan in de moderne staatspolitiek. De Iban zijn in essentie egalitair en zijn zich bewust van het aloude statusverschil tussen hen onderling. raja berani (rijk en dapper), mensia saribu (burgers), en ulun (Prestige komt nog steeds toe aan afstammelingen van de eerste status, minachting aan afstammelingen van de derde.

Zie ook: Sleb - Nederzettingen, sociopolitieke organisatie, religie en expressieve cultuur

Politieke organisatie. Voor de komst van de Britse avonturier James Brooke waren er geen permanente leiders, maar werden de zaken van elk huis geleid door overleg van familieleiders. Tot de invloedrijke mannen behoorden beroemde krijgers, barden, waarzeggers en andere specialisten. Brooke, die radja van Sarawak werd, en zijn neef, Charles Johnson, creëerden politieke posities - hoofdman ( tuai rumah ), regionaal hoofd ( penghulu ), opperhoofd ( temenggong )-om de Iban-samenleving te herstructureren met het oog op bestuurlijke controle, vooral met het oog op belastingheffing en de onderdrukking van koppensnellen. De creatie van permanente politieke posities en de oprichting van politieke partijen in het begin van de jaren 1960 hebben de Iban ingrijpend veranderd.

Sociale controle. De Iban gebruiken drie strategieën voor sociale controle. Ten eerste wordt hen van jongs af aan geleerd om conflicten te vermijden, en voor een meerderheid van hen wordt alles in het werk gesteld om conflicten te voorkomen. Ten tweede wordt hen door middel van verhalen en drama's het bestaan bijgebracht van talrijke geesten die waken over de naleving van talrijke taboes; sommige geesten zijn geïnteresseerd in het bewaren van de vrede, terwijl andere verantwoordelijk zijn voor elke twist die de Iban uitlokken.Op deze manier zijn de spanningen en conflicten van het gewone leven, vooral het leven in het longhouse, waarin men zich min of meer voortdurend in het zicht en geluid van anderen bevindt, verplaatst naar de geesten. Ten derde hoort de hoofdman geschillen tussen leden van hetzelfde huis, hoort het regionale opperhoofd geschillen tussen leden van verschillende huizen en horen overheidsfunctionarissen de geschillen diehoofdmannen en regionale leiders niet kunnen oplossen.

Conflict. De belangrijkste oorzaken van conflicten tussen de Iban gaan van oudsher over landgrenzen, vermeend seksueel onbehoorlijk gedrag en persoonlijke beledigingen. De Iban zijn een trots volk en tolereren geen belediging van persoon of eigendom. De belangrijkste oorzaak van conflicten tussen de Iban en niet-Iban, met name andere stammen waarmee de Iban concurreerden, was de controle over het meest productieve land. In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw was de controle over het meest productieve land in handen van de Iban.In de twintigste eeuw was het conflict tussen de Iban en de Kayan in de bovenloop van de Rejang zo ernstig dat de tweede radja een strafexpeditie moest sturen om de Iban met geweld van de Balleh rivier te verdrijven.

Zie ook: Religie en expressieve cultuur - Oekraïners in Canada
Lees ook artikel over Iban van Wikipedia

Christopher Garcia

Christopher Garcia is een ervaren schrijver en onderzoeker met een passie voor culturele studies. Als auteur van de populaire blog World Culture Encyclopedia streeft hij ernaar zijn inzichten en kennis te delen met een wereldwijd publiek. Met een masterdiploma in antropologie en uitgebreide reiservaring brengt Christopher een uniek perspectief naar de culturele wereld. Van de fijne kneepjes van eten en taal tot de nuances van kunst en religie, zijn artikelen bieden fascinerende perspectieven op de diverse uitingen van de mensheid. Christophers boeiende en informatieve schrijven is in tal van publicaties verschenen en zijn werk heeft een groeiende aanhang van culturele liefhebbers aangetrokken. Of hij zich nu verdiept in de tradities van oude beschavingen of de nieuwste trends in globalisering verkent, Christopher is toegewijd aan het verlichten van het rijke tapijt van de menselijke cultuur.