എത്യോപ്യയുടെ സംസ്കാരം - ചരിത്രം, ആളുകൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ആചാരങ്ങൾ, കുടുംബം, സാമൂഹികം

 എത്യോപ്യയുടെ സംസ്കാരം - ചരിത്രം, ആളുകൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ആചാരങ്ങൾ, കുടുംബം, സാമൂഹികം

Christopher Garcia

സംസ്കാരത്തിന്റെ പേര്

എത്യോപ്യൻ

ഓറിയന്റേഷൻ

ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. "എത്യോപ്യ" എന്ന പേര് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എത്തിയോ , അർത്ഥം "കത്തിച്ചത്", പിയ , "മുഖം" എന്നർത്ഥം: കത്തിച്ച മുഖമുള്ള ജനങ്ങളുടെ നാട്. എസ്കിലസ് എത്യോപ്യയെ "ദൂരെയുള്ള ഒരു ദേശം, കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രം" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹോമർ എത്യോപ്യക്കാരെ ഭക്തിയുള്ളവരും ദൈവങ്ങളുടെ പ്രീതിയുള്ളവരുമായി ചിത്രീകരിച്ചു. എത്യോപ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അവ്യക്തമായിരുന്നു.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, മെനെലിക് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ അവരുടെ നിലവിലെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചു. 1896 മാർച്ചിൽ, ഇറ്റാലിയൻ സൈന്യം എത്യോപ്യയിലേക്ക് ബലമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, മെനെലിക്ക് ചക്രവർത്തിയും സൈന്യവും അവരെ തുരത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിച്ച ആഫ്രിക്കയുടെ വിഭജന സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ സൈന്യത്തിന്മേൽ ആഫ്രിക്കൻ സൈന്യം നേടിയ ഏക വിജയമായിരുന്നു അദ്വാ യുദ്ധം. 1936 മുതൽ 1941 വരെ ഇറ്റാലിയൻ അധിനിവേശം നടന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും കോളനിവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരേയൊരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് എത്യോപ്യ.

രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് പുറമേ, സോളമൻ രാജാവിന്റെയും ഷേബ രാജ്ഞിയുടെയും സാമ്രാജ്യത്വ രേഖയെ കണ്ടെത്താനാകും. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര കേന്ദ്രമായി ദേശീയത വളർത്തിയതിൽ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായിരുന്നു. 333-ൽ ആസാന രാജാവ് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതു മുതൽ ഹൈലിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതുവരെ രാഷ്ട്രത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അവിഭാജ്യ സഖ്യമായിരുന്നു പള്ളിയുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സംയോജനം.ദേശീയ ഇതിഹാസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കെബ്ര നാഗസ്ത് (രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം) സൃഷ്ടിച്ചു. രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം എന്നത് പ്രാദേശികവും വാക്കാലുള്ളതുമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമ വിഷയങ്ങൾ, അപ്പോക്രിഫൽ പാഠങ്ങൾ, ജൂത, മുസ്ലീം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. അറബിയിൽ നിന്ന് ഗീസിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ആറ് ടൈഗ്രിയൻ എഴുത്തുകാരാണ് ഇതിഹാസം സമാഹരിച്ചത്. ഐ കിംഗ്സ് ഓഫ് ദി ബൈബിളിൽ കാണുന്ന കഥയുടെ വിപുലമായ പതിപ്പായ സോളമന്റെയും ഷെബയുടെയും വിവരണം അതിന്റെ കേന്ദ്ര വിവരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എത്യോപ്യൻ പതിപ്പിൽ, സോളമൻ രാജാവിനും ഷെബ രാജ്ഞിക്കും മെനെലിക് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് (അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ബെൻ-മെലെക്ക് "രാജാവിന്റെ മകൻ" എന്നർത്ഥം), അവൻ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് യഹൂദ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. എത്യോപ്യ. ഈ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രായേലി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മൂത്ത മക്കളോടൊപ്പം മെനെലിക് ഒന്നാമൻ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നു. സോളമോണിക് രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ എത്യോപ്യയുടെ ആദ്യ ചക്രവർത്തിയായി അദ്ദേഹം കിരീടധാരണം ചെയ്യുന്നു.

ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന്, യഹൂദരുടെ അവകാശിയായ ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായി ഒരു ദേശീയ സ്വത്വം ഉയർന്നുവന്നു. സോളമോണിക് ചക്രവർത്തിമാർ സോളമന്റെ പിൻഗാമികളാണ്, എത്യോപ്യൻ ജനത ഇസ്രായേലി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പുത്രന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണ്. സോളമന്റെ വംശാവലി ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിനും രാജാധിപത്യ ആധിപത്യത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു, 1931-ൽ ഹെയ്‌ലി സെലാസി അത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, ചക്രവർത്തിയെ സംസ്ഥാന നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.അവന്റെ "ദിവ്യ" വംശാവലിയുടെ ഗുണം.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും രാജവാഴ്ചയും ദേശീയതയെ വളർത്തി. രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ എപ്പിലോഗിൽ, ക്രിസ്തുമതം എത്യോപ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് "ശരിയായ" മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ, സാമ്രാജ്യം വംശാവലിപരമായി മഹത്തായ എബ്രായ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ "നീതിമാൻ" ആയിരുന്നു.

1270-ൽ യെക്കുന്നോ അംലക്കിന്റെ കാലം മുതൽ 1974-ൽ ഹെയ്‌ലി സെലാസിയെ അധികാരഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നത് വരെ സോളമോണിക് രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് എത്യോപ്യയുടെ മേൽ രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വേരിയബിൾ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ രാജവാഴ്ച കേന്ദ്രമായി ശക്തമായിരുന്നു, എന്നാൽ മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക രാജാക്കന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിയുടെ അളവ്. ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ എത്യോപ്യയിൽ അഭിമാനബോധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ മെനെലിക് II സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 1896 മാർച്ച് 1 ന് മെനെലിക് രണ്ടാമനും സൈന്യവും അദ്വായിൽ വെച്ച് ഇറ്റലിക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്യോപ്യൻ സ്വയം ഭരണത്തിൽ ദേശീയ അഭിമാനബോധത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആഫ്രിക്കയിലെയും ആഫ്രിക്കൻ പ്രവാസികളുടെയും വിജയമായാണ് പലരും അദ്വയെ കാണുന്നത്.

വംശീയ ബന്ധങ്ങൾ. പരമ്പരാഗതമായി, അംഹാര പ്രബലമായ വംശീയ വിഭാഗമാണ്, ടൈഗ്രേൻസ് ദ്വിതീയ പങ്കാളികളാണ്. മറ്റ് വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ ആ സാഹചര്യത്തോട് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിച്ചു. അംഹാര ആധിപത്യത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് വിവിധ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി, പ്രത്യേകിച്ച് എറിത്രിയയിലും ഒറോമോയിലും. എറിത്രിയ സാംസ്കാരികവും ആയിരുന്നുആക്‌സത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഉയർന്ന പ്രദേശമായ എത്യോപ്യയുടെ ഭാഗം; എത്യോപ്യക്കാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ എറിട്രിയക്കാരും ആക്‌സുമൈറ്റ് വംശപരമ്പര അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1889-ൽ മെനെലിക് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി വിച്ചാലെ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു, ആയുധങ്ങൾക്ക് പകരമായി എറിത്രിയ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകി. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഇറ്റാലിയൻ കോളനിയായിരുന്നു എറിത്രിയ. 1947-ൽ ഇറ്റലി അതിന്റെ എല്ലാ കൊളോണിയൽ അവകാശവാദങ്ങളും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു. എത്യോപ്യൻ കിരീടത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനായി എറിത്രിയ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രമേയം 1950-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പാസാക്കി. 1961 ആയപ്പോഴേക്കും എറിട്രിയൻ വിമതർ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടാൻ തുടങ്ങി. 1962 നവംബറിൽ, ഹെയ്‌ലി സെലാസി ഫെഡറേഷനെ നിർത്തലാക്കി, ഏത് ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെയും ശമിപ്പിക്കാൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു, എറിത്രിയയെ അതിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി കീഴടക്കി.

ആഫ്രിക്കൻ നേതാക്കൾ 1964-ൽ കെയ്‌റോ പ്രമേയം പാസാക്കി, അത് പഴയ കൊളോണിയൽ അതിർത്തികളെ ദേശീയ-രാഷ്ട്രത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ചു. ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം എറിത്രിയയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഹെയ്‌ലി സെലാസിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ ജ്ഞാനവും സൈനിക ശക്തിയും കാരണം എത്യോപ്യ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തി. 1974-ൽ ചക്രവർത്തി സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് വരെ എറിട്രിയൻ വിമതർ അദ്ദേഹവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഡെർഗെ സർക്കാർ സോവിയറ്റുകളാൽ സായുധരായപ്പോൾ, എറിട്രിയക്കാർ അപ്പോഴും ബാഹ്യമായ കീഴടങ്ങൽ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എറിട്രിയൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് (ഇപിഎൽഎഫ്) ഇപിആർഡിഎഫുമായി ചേർന്ന് പോരാടി, 1991-ൽ ഡെർഗെയെ പുറത്താക്കി, ആ സമയത്ത് എറിത്രിയയായി.ഒരു സ്വതന്ത്ര ദേശീയ രാഷ്ട്രം. രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു, എത്യോപ്യയും എറിത്രിയയും 1998 ജൂൺ മുതൽ 2000 ജൂൺ വരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ പോരാടി, പരസ്പരം അതിന്റെ പരമാധികാരം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു.

"ഓറോമോ പ്രശ്നം" എത്യോപ്യയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. എത്യോപ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ വിഭാഗമാണ് ഒറോമോ എങ്കിലും, അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല. ആഫ്രിക്കയിലെ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, എത്യോപ്യൻ ഹൈലാൻഡർമാർ ഒരു ഇൻട്രാ-ആഫ്രിക്കൻ കൊളോണിയൽ എന്റർപ്രൈസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യയിലെ ഒറോമോ പോലുള്ള പല വംശീയ വിഭാഗങ്ങളും ആ കോളനിവൽക്കരണത്തിന് വിധേയരായി. കീഴടക്കിയ വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രബലമായ അംഹാര-ടൈഗ്രൻ വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ (ദേശീയ സംസ്കാരം) സ്വത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 1970-കളുടെ തുടക്കം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒറോമോ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു, ഇത് ഹെയ്‌ലി സെലാസിയുടെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. ഇന്നും, ഒരു വംശീയ ഫെഡറലിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷവും, ഒറോമോയ്ക്ക് ഉചിതമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല.

നാഗരികത, വാസ്തുവിദ്യ, ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ഉപയോഗം

പരമ്പരാഗത വീടുകൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളാണ്, വാട്ടിലും ഡൗബും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സിലിണ്ടർ ചുവരുകൾ. മേൽക്കൂരകൾ കോണാകൃതിയിലുള്ളതും തട്ടുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, മധ്യധ്രുവത്തിൽ

സിലിണ്ടർ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പരമ്പരാഗത എത്യോപ്യൻ ഗ്രാമീണ ഭവനം വാട്ടിലും ഡൗബും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. പവിത്രമായ പ്രാധാന്യംഒറോമോ, ഗുരേജ്, അംഹാര, ടൈഗ്രേൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മിക്ക വംശീയ വിഭാഗങ്ങളും. ഈ രൂപകൽപ്പനയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ലാലിബെല്ല പട്ടണത്തിൽ പല വീടുകളുടെയും ഭിത്തികൾ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ഇരുനിലകളുള്ളതുമാണ്, ടൈഗ്രെയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വീടുകൾ.

കൂടുതൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ആധുനികതയുടെയും മിശ്രിതം വാസ്തുവിദ്യയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഓട് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾ പലപ്പോഴും ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റൂഫിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. അഡിസ് അബാബയുടെ സമ്പന്നമായ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റും ടൈലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില വസതികളുണ്ട്, അവ വളരെ പടിഞ്ഞാറൻ രൂപത്തിൽ. 1887-ൽ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ അഡിസ് അബാബയ്ക്ക് വിവിധ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികളുണ്ട്. നഗരം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഫലമായി ഭവന ശൈലികളുടെ മിശ്രിതം. വാട്ടിൽ ആൻഡ് ഡൗബ് ടിൻ മേൽക്കൂരയുള്ള വീടുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ നിലയുള്ള ഗേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തിന് അടുത്താണ്.

ലാലിബെലയിലെ പന്ത്രണ്ട് പാറകൾ വെട്ടിയ മോണോലിത്തിക്ക് പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ, വടക്കൻ മേഖലയിലെ പല പള്ളികളും ആശ്രമങ്ങളും ഉറച്ച പാറയിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച രാജാവിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത്. പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണം നിഗൂഢതയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പലതും മുപ്പത്തിയഞ്ചടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളവയാണ്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബീറ്റ ജിയോർഗിസ് ഒരു കുരിശിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ്. ഓരോ പള്ളിയും ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും അദ്വിതീയമാണ്. പള്ളികൾ ഭൂതകാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എണ്ണൂറു വർഷം പഴക്കമുള്ള സജീവമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സങ്കേതമാണ്.

ഭക്ഷണവുംസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം. Injera , ടെഫ് ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്‌പോഞ്ച് ബ്രെഡ്, എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ്. എല്ലാ ഭക്ഷണവും കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു, ഇഞ്ചെര കഷണങ്ങൾ കഷണങ്ങളായി കീറി, ക്യാരറ്റ്, കാബേജ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പായസം ( വാട്ട് ) മുക്കി പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചീര, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പയർ. ചുവന്ന കുരുമുളക് അടിത്തറയുള്ള ബെർബെറി ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം.

എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ, പഴയനിയമത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ വിലക്കുകൾ മിക്ക ആളുകളും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പിളരാത്ത കുളമ്പുകളുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം, അയവിറക്കാത്തവ എന്നിവ അശുദ്ധമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. പന്നിയിറച്ചി ലഭിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്. ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ തല കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അറുക്കണം, കഴുത്ത് മുറിക്കണം "പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ" കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ "കരുണവാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ" ആണെങ്കിൽ. അറുക്കുന്നവൻ മുസ്ലീമാണെങ്കിൽ.

ആചാരപരമായ അവസരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ ആചാരങ്ങൾ. കാപ്പി ചടങ്ങ് ഒരു സാധാരണ ആചാരമാണ്. സെർവർ തീ കൊളുത്തുകയും കുന്തുരുക്കം കത്തിക്കുമ്പോൾ പച്ച കാപ്പിക്കുരു വറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വറുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കാപ്പിക്കുരു ഒരു മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് പൊടിക്കുന്നു, പൊടി ജെബേന എന്ന പരമ്പരാഗത കറുത്ത പാത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വെള്ളം ചേർക്കുന്നു. ജെബേന തീയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വിളമ്പുന്നുശരിയായ സമയ ദൈർഘ്യം. പലപ്പോഴും, കാപ്പിക്കൊപ്പം കോളോ (വേവിച്ച മുഴുവൻ-ധാന്യ ബാർലി) വിളമ്പുന്നു.

മാംസം, പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ്, ചിക്കൻ, ആട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഇൻജെറ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുന്നു. ബീഫ് ചിലപ്പോൾ അസംസ്കൃതമോ ചെറുതായി വേവിച്ചതോ ആയ കിറ്റ്ഫോ എന്ന വിഭവത്തിൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി, ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു, എന്നാൽ ആധുനിക യുഗത്തിൽ, വേവിച്ച ഗോമാംസത്തിന് അനുകൂലമായി പല ഉന്നതരും ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്ത്യൻ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ, അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 3 മണി വരെ മൃഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കാനും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാനും പാടില്ല. ആഴ്‌ചയിലെ ഉപവാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മാർഗമാണിത്, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപവാസത്തിന് സമയ നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിലും.

tej എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹണി വൈൻ, പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ്. ഗെഷോ ചെടിയുടെ ചില്ലകളും ഇലകളും ചേർത്ത് തേനും വെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് തേജ്, പരമ്പരാഗതമായി ട്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്ലാസ്കുകളിൽ കുടിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള തേജ് ഉയർന്ന വർഗത്തിന്റെ ഒരു ചരക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അത് ഉണ്ടാക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 85 ശതമാനവും പങ്കെടുക്കുന്നു. കാലാനുസൃതമായ വരൾച്ച, മണ്ണിന്റെ നശീകരണം, വനനശീകരണം, ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. മിക്ക കാർഷിക ഉത്പാദകരും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉപജീവന കർഷകരാണ്.താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ നാടോടികളും കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമാണ്. സ്വർണ്ണം, മാർബിൾ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ചെറിയ അളവിൽ ടാന്റലം എന്നിവ ഖനനം ചെയ്യുന്നു.

ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശവും സ്വത്തും. രാജവാഴ്ചയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും പരമ്പരാഗതമായി ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുകയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1974-ൽ രാജവാഴ്ച അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ, സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഭൂവുടമാ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, വെലോ പ്രവിശ്യയിൽ 111-ലധികം വ്യത്യസ്ത തരം കാലാവധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത രണ്ട് പ്രധാന തരം പരമ്പരാഗത ഭൂവുടമസ്ഥതയായിരുന്നു rist (പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു തരം സാമുദായിക ഭൂവുടമസ്ഥത), ഗുൾട്ട് (രാജാവിൽ നിന്നോ പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നോ നേടിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം) .

ഇപിആർഡിഎഫ് പൊതു ഭൂവിനിയോഗ നയം രൂപീകരിച്ചു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, കർഷകർക്ക് ഭൂവിനിയോഗ അവകാശമുണ്ട്, ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും കർഷകർക്കിടയിൽ അവരുടെ സമുദായങ്ങളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഭൂമി വീണ്ടും അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ഭൂവുടമസ്ഥത ഇല്ലാത്തതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിയമവിധേയമാക്കിയാൽ, ധാരാളം കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഗ്രാമീണ ക്ലാസ് വിഭജനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കൃഷിയാണ് പ്രധാന വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം. പ്രധാന പ്രധാന വിളകളിൽ ടെഫ്, ഗോതമ്പ്, ബാർലി, ധാന്യം, സോർഗം, മില്ലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരം ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; കോഫി; പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ; ഒപ്പംഎണ്ണക്കുരു. ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘടകമാണ്, അതിനാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വയൽവിളകളാണ്. ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വർഷത്തിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എണ്ണക്കുരു ഉപഭോഗം വ്യാപകമാണ്.

പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ. 1974-ലെ വിപ്ലവത്തിനുമുമ്പ് സ്വകാര്യമേഖലയുടെ ദേശസാൽക്കരണത്തിനു ശേഷം, വിദേശ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും വിദേശി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പുറപ്പാട് തുടർന്നു. ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും സർക്കാർ നടത്തുന്നതാണ്, കാർഷികമേഖലയുടെ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഇപിആർഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യവ്യവസായത്തിലുമുണ്ട്. പൊതുവ്യവസായങ്ങളിൽ വസ്ത്രം, ഉരുക്ക്, തുണി വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, നിർമ്മാണം, സിമൻറ്, ജലവൈദ്യുത ഊർജം എന്നിവ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസായം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 14 ശതമാനവും വഹിക്കുന്നു.

വ്യാപാരം. വിദേശനാണ്യ വരുമാനത്തിന്റെ 65 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെ നൽകുന്ന കാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി വിള. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമി, വൈവിധ്യമാർന്ന കാലാവസ്ഥ, പൊതുവെ മതിയായ മഴ എന്നിവ കാരണം എത്യോപ്യയ്ക്ക് വിപുലമായ കാർഷിക സാധ്യതകളുണ്ട്. പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരു, സ്വർണ്ണം, ചാറ്റ്, ഒരു അർദ്ധ-നിയമപരമായ പ്ലാന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതിയാണ് തോലും തോലും.ആരുടെ ഇലകൾക്ക് സൈക്കോട്രോപിക് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചവച്ചരച്ചതാണ്. കാർഷിക മേഖല കാലാനുസൃതമായ വരൾച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാണ്, മോശം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്യോപ്യയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെയും വിപണനത്തെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. 15 ശതമാനം റോഡുകൾ മാത്രമാണ് നടപ്പാതയുള്ളത്; രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇവിടെ പല റോഡുകളും ആഴ്ചകളോളം ഉപയോഗശൂന്യമാകും. ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളും പെട്രോളിയവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഇറക്കുമതി. എത്യോപ്യയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് അയയ്ക്കുന്നത്, അതേസമയം ഇറക്കുമതി പ്രധാനമായും ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജർമ്മനി, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഇതും കാണുക: മതവും ആവിഷ്കാര സംസ്കാരവും - ക്ലാമത്ത്ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ടാന തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളക്കുടങ്ങളുമായി മടങ്ങുന്നു. എത്യോപ്യൻ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗതമായി വീട്ടുജോലികളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു, അതേസമയം വീടിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാർ ഉത്തരവാദികളാണ്.

തൊഴിൽ വിഭജനം. പുരുഷൻമാർ വീടിന് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാരീരികമായി നികുതി ചുമത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം സ്ത്രീകളാണ് ഗാർഹിക മേഖലയുടെ ചുമതല. കൊച്ചുകുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീട്ടുജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണയായി ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട്.

തൊഴിൽ വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു അച്ചുതണ്ടാണ് വംശീയത. വംശീയ വിഭജനത്തിന്റെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ബഹു-വംശീയ സംസ്ഥാനമാണ് എത്യോപ്യ. നിലവിൽ, ടൈഗ്രൻ വംശീയ സംഘം സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഫെഡറൽ അധികാരത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.1974-ൽ സെലാസി. ക്രൂരതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സർക്കാർ (ഡെർഗെ) 1991 വരെ രാഷ്ട്രം ഭരിച്ചു. എത്യോപ്യൻ പീപ്പിൾസ് റെവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (ഇപിആർഡിഎഫ്) ഡെർഗിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു, നിലവിൽ എത്യോപ്യ ഭരിക്കുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കലാപത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ അശാന്തിയുടെയും കാലമായിരുന്നു, എന്നാൽ എത്യോപ്യ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമായ ഒരു ഘടകമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സെലസി ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ അന്തർദേശീയ നിലവാരം കുറഞ്ഞു, അത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ ഏക ആഫ്രിക്കൻ അംഗവും അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അഡിസ് അബാബയും ഗണ്യമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു. യുദ്ധവും വരൾച്ചയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറ്റി, എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ കടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും ചരിത്രപരമായ അഭിമാനവും സ്വയം നിർണ്ണയത്തിൽ സമ്പന്നരായ ഒരു ജനതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്ഥാനവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും. ആഫ്രിക്കയിലെ പത്താമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് എത്യോപ്യ, 439,580 ചതുരശ്ര മൈൽ (1,138,512 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണിത്. വടക്കും വടക്കുകിഴക്കും എറിത്രിയയും കിഴക്ക് ജിബൂട്ടിയും സൊമാലിയയും തെക്ക് കെനിയയും പടിഞ്ഞാറും തെക്കുപടിഞ്ഞാറും സുഡാനുമാണ് അതിരുകൾ.

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധ്യ പീഠഭൂമി മൂന്ന് വശങ്ങളിലായി ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുസർക്കാർ. ഗവൺമെന്റിലെ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനം വംശീയത മാത്രമല്ല; രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

സാമൂഹിക സ്‌ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ

ക്ലാസുകളും ജാതികളും. നാല് പ്രധാന സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. മുകൾഭാഗത്ത് ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള വംശപരമ്പരകളുണ്ട്, തുടർന്ന് താഴ്ന്ന റാങ്കിലുള്ള വംശങ്ങൾ. ജന്മനായുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്വവും മലിനീകരണ സങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അംഗത്വവും ഉള്ള, എൻഡോഗമസ് ആയ ജാതി ഗ്രൂപ്പുകൾ, മൂന്നാമത്തെ സാമൂഹിക പാളിയാണ്. അടിമകളും അടിമകളുടെ പിൻഗാമികളും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സാമൂഹിക വിഭാഗമാണ്. ഈ നാല്-ടയർ സംവിധാനം പരമ്പരാഗതമാണ്; സമകാലിക സാമൂഹിക സംഘടന ചലനാത്മകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ. നഗര സമൂഹത്തിൽ, തൊഴിൽ വിഭജനം സാമൂഹിക വർഗ്ഗത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അഭിഭാഷകരും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരും പോലെയുള്ള ചില ജോലികൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ലോഹത്തൊഴിലാളികൾ, തുകൽത്തൊഴിലാളികൾ, കുശവൻമാർ തുടങ്ങിയ നിഷേധാത്മക കൂട്ടായ്മകൾ പല തൊഴിലുകളും വഹിക്കുന്നു, അവർ താഴ്ന്ന പദവിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാമൂഹിക വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈവശമുള്ള ധാന്യത്തിന്റെയും കന്നുകാലികളുടെയും അളവ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹിക വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സമ്പത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, ഇപ്പോഴും ഈ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവി സൂചികയാക്കുന്നത്. സമ്പത്താണ് സാമൂഹിക വർഗ്ഗീകരണത്തിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡം, എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അളവ്, ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന അയൽപക്കങ്ങൾ,ഒരാളുടെ ജോലി ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ പദവിയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ഒരു കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സമ്പത്തിന്റെയും ഉയർന്ന പദവിയുടെയും പ്രതീകമാണ്.

രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം

സർക്കാർ. ഏകദേശം 1600 വർഷത്തോളം, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജവാഴ്ചയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. 1974-ൽ, അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഹെയ്‌ലി സെലാസിയെ, ഡെർഗെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈനിക ഭരണകൂടം അട്ടിമറിച്ചു. 1991-ൽ, "ജനാധിപത്യ" സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഇപിആർഡിഎഫ് (ആന്തരികമായി ടൈഗ്രേൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട്, ഒറോമോ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ, അംഹാര നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ ചേർന്നതാണ്) ഡെർഗെയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി.

എത്യോപ്യ നിലവിൽ വംശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു വംശീയ ഫെഡറേഷനാണ്. വംശീയ കലഹങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടന. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, പ്രസിഡന്റ് യഥാർത്ഥ അധികാരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ ആളുകളെയും വംശങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്വിസഭ നിയമനിർമ്മാണം നിയമനിർമ്മാണ ശാഖയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എത്യോപ്യ രാഷ്ട്രീയ സമത്വം നേടിയിട്ടില്ല. മുൻ സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ പുറത്താക്കിയ സൈനിക സംഘടനയുടെ വിപുലീകരണമാണ് ഇപിആർഡിഎഫ്, സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ടൈഗ്രേൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടാണ്. ഗവൺമെന്റ് വംശീയമായും സൈനികമായും അധിഷ്‌ഠിതമായതിനാൽ, മുൻകാലത്തെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും അതിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.ഭരണകൂടങ്ങൾ.

നേതൃത്വവും രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. ഹെയ്‌ലി സെലാസി ചക്രവർത്തി 1930 മുതൽ 1974 വരെ ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സെലാസി വൻതോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന (1931) സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്യോപ്യയെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ ഏക ആഫ്രിക്കൻ അംഗമാകാൻ ഹെയ്‌ലി സെലാസി നയിച്ചു, അഡിസ് അബാബ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ചക്രവർത്തിയെ പിടികൂടിയ ഒരു രാജ്യത്തെ മൈക്രോമാനേജിംഗ്, ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മെംഗിസ്റ്റു ഹെയ്‌ലി മറിയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഡെർഗെ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. രണ്ട് മുൻഗാമികളെ വധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മെംഗിസ്റ്റു രാഷ്ട്രത്തലവനായി അധികാരമേറ്റത്. എത്യോപ്യ പിന്നീട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ധനസഹായവും ക്യൂബയുടെ സഹായവും ഉള്ള ഒരു ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി മാറി. 1977 നും 1978 നും ഇടയിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ഡെർഗെ പ്രതിപക്ഷവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

1991 മെയ് മാസത്തിൽ, ഇപിആർഡിഎഫ് അഡിസ് അബാബയെ ബലമായി പിടിച്ചടക്കി, സിംബാബ്‌വെയിൽ അഭയം തേടാൻ മെംഗിസ്റ്റുവിനെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇപിആർഡിഎഫിന്റെ നേതാവും നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മെലെസ് സെനാവി ഒരു മൾട്ടിപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. 1994 ജൂണിൽ 547 അംഗ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ഫെഡറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് എത്യോപ്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ചെങ്കിലും ദേശീയ പാർലമെന്റിലേക്കും പ്രാദേശിക നിയമസഭകളിലേക്കും 1995 മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. വൻ വിജയം നേടിയിരുന്നുഇ.പി.ആർ.ഡി.എഫ്.

EPRDF, മറ്റ് 50 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ (അവയിൽ മിക്കതും ചെറുതും വംശീയ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്) എത്യോപ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ടൈഗ്രേൻ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ (ടിപിഎൽഎഫ്) നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപിആർഡിഎഫ്. അത് കാരണം, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം

തൊഴിലാളികൾ ഹിറ്റോസയിൽ ജലസേചനത്തിനായി വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. 1991-ൽ ദേശീയ സർക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് വംശീയ അധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ പിന്മാറി. 1992 ജൂണിൽ പിൻവലിച്ച ഒറോമോ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് (OLF) ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളും നിയന്ത്രണവും. എത്യോപ്യ അയൽരാജ്യങ്ങളേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വംശീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി അക്രമത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും സമാധാനപരമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്നു.

അഡിസ് അബാബയിൽ മോഷണം അപൂർവ്വമായി സംഭവിക്കുന്നു, മിക്കവാറും ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കവർച്ചക്കാർ ഗ്രൂപ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പോക്കറ്റടിയാണ് മോഷണത്തിന്റെ സാധാരണ രൂപം. തലസ്ഥാനത്തെ ഭവനരഹിതർ ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ. പല തെരുവ് കുട്ടികളും സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മോഷണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാധാരണയായി മോഷ്ടാക്കളെ പിടിക്കുന്നു, പക്ഷേ അപൂർവ്വമായി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും പലപ്പോഴും അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഔദാര്യം വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൈനിക പ്രവർത്തനം. എത്യോപ്യൻ മിലിട്ടറിയെ എത്യോപ്യൻ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ENDF) എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഏകദേശം 100,000 പേർ അടങ്ങുന്നു, ഇത് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സേന. ഡെർഗെ ഭരണകാലത്ത്, ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ദശലക്ഷത്തോളം ട്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1990-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഡെർഗെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ENDF ഒരു വിമത സേനയിൽ നിന്ന് കുഴിബോംബ് നീക്കം ചെയ്യൽ, മാനുഷിക, സമാധാന പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സൈനിക നീതി എന്നിവയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈനിക സംഘടനയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിലാണ്.

1998 ജൂൺ മുതൽ 2000 വേനൽക്കാലം വരെ, എത്യോപ്യ അതിന്റെ വടക്കൻ അയൽരാജ്യമായ എറിത്രിയയുമായി ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അതിർത്തി സംഘർഷമായിരുന്നു. എത്യോപ്യ പരമാധികാര പ്രദേശമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ബാഡ്മെ, സലാംബസ പട്ടണങ്ങൾ എറിത്രിയ കൈവശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ എറിത്രിയ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് വിറ്റ മെനെലിക് ചക്രവർത്തിയുമായി ഈ സംഘർഷം കണ്ടെത്താനാകും.

1998-ലും 1999-ലും പോരാളികളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ വലിയ തോതിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നു. ശൈത്യകാലത്ത്, മഴ കാരണം യുദ്ധം വളരെ കുറവായിരുന്നു, ഇത് ആയുധങ്ങൾ നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2000-ലെ വേനൽക്കാലത്ത്, എത്യോപ്യ വലിയ തോതിലുള്ള വിജയങ്ങൾ നേടുകയും മത്സരിച്ച അതിർത്തി പ്രദേശത്തിലൂടെ എറിട്രിയൻ പ്രദേശത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു, അത് മത്സരിക്കുന്ന പ്രദേശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന സേനയെയും പ്രൊഫഷണൽ കാർട്ടോഗ്രാഫർമാരെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം എത്യോപ്യൻ സൈന്യം തർക്കമില്ലാത്ത എറിട്രിയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി.

സാമൂഹികംക്ഷേമവും മാറ്റ പരിപാടികളും

സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങളാണ് പരമ്പരാഗത അസോസിയേഷനുകൾ. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ ഉണ്ട്; ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മതപരമോ രാഷ്ട്രീയമോ കുടുംബപരമോ മറ്റ് അടിസ്ഥാനമോ ഉണ്ട്. iddir , debo എന്നീ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം.

ഒരേ അയൽപക്കത്തിലോ ജോലിയിലോ ഉള്ള ആളുകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഇടയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ഇദ്ദിർ. നഗര സമൂഹത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ ഈ സ്ഥാപനം പ്രചാരത്തിലായി. അസുഖം, മരണം, തീയിൽ നിന്നോ മോഷണത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള നഷ്ടം എന്നിവ പോലുള്ള സമ്മർദ്ദ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഇദ്ദീറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സമീപകാലത്ത്, സ്കൂളുകളുടെയും റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക വികസനത്തിൽ ഇദ്ദിറുകൾ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഒരു ഇദ്ദീറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക വ്യക്തികൾക്ക് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഡെബോ ആണ്. ഒരു കർഷകന് തന്റെ വയലുകൾ പരിപാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയിൽ സഹായിക്കാൻ അയാൾ അയൽക്കാരെ ക്ഷണിക്കാം. പ്രത്യുപകാരമായി, കർഷകൻ അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകുകയും അതേ ഡെബോയിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്റെ അധ്വാനം നൽകുകയും വേണം. ഡെബോ കൃഷിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല, ഭവന നിർമ്മാണത്തിലും വ്യാപകമാണ്നിർമ്മാണം.

സർക്കാരിതര സംഘടനകളും മറ്റ് അസോസിയേഷനുകളും

ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സഹായ സ്രോതസ്സുകളാണ് സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ (എൻജിഒകൾ). ഗ്രാമവികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 1960-കളിൽ എത്യോപ്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൻജിഒ ആയിരുന്നു സ്വീഡിഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി. വരൾച്ചയും യുദ്ധവുമാണ് സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങൾ. ക്രിസ്ത്യൻ റിലീഫ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഏകോപനത്തിലൂടെ 1973-1974, 1983-1984 ക്ഷാമങ്ങളിൽ വെലോയിലും ടൈഗ്രെയിലും പട്ടിണി നിവാരണത്തിൽ എൻജിഒകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 1985-ൽ, ചർച്ചസ് ഡ്രോട്ട് ആക്ഷൻ ആഫ്രിക്ക/എത്യോപ്യ റിബൽ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സംയുക്ത ദുരിതാശ്വാസ പങ്കാളിത്തം രൂപീകരിച്ചു.

1991-ൽ EPRDF അധികാരമേറ്റപ്പോൾ, ധാരാളം ദാതാക്കളുടെ സംഘടനകൾ പുനരധിവാസ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും ധനസഹായവും നൽകി. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഭക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഇന്ന് മുൻഗണന നൽകുന്നു, എന്നിരുന്നാലും വികസനവും പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും എൻജിഒ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

ലിംഗപരമായ റോളുകളും സ്റ്റാറ്റസുകളും

ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ വിഭജനം. പരമ്പരാഗതമായി, അധ്വാനത്തെ ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു വീട്ടിലെ മുതിർന്ന പുരുഷന് അധികാരം നൽകുന്നു. ഉഴവ്, വിളവെടുപ്പ്, ചരക്കുകളുടെ കച്ചവടം, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലൽ, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, വീടു പണിയൽ, മരം വെട്ടൽ എന്നിവയെല്ലാം പുരുഷന്മാർക്കാണ്. ഗാർഹിക മേഖലയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീകൾക്കാണ്ഫാമിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. പാചകം, ബിയർ ഉണ്ടാക്കൽ, ഹോപ്‌സ് മുറിക്കൽ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുക, വിറക് ശേഖരിക്കുകയും കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുക, വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുക എന്നിവയെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കാണ്.

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ലിംഗവിഭജനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. പല സ്ത്രീകളും വീടിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ലിംഗ അസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഗാർഹിക ഇടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരിയറിനൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ ഇപ്പോഴും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. അടിസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തൊഴിൽ തികച്ചും തുല്യമാണ്, എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ വളരെ വേഗത്തിലും കൂടുതൽ തവണയും സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ആപേക്ഷിക നില. ലിംഗ അസമത്വം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒഴിവു സമയം വീടിന് പുറത്ത് സാമൂഹികമായി ചെലവഴിക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ പാചകം, കുട്ടികളെ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, അയാൾ ഒരു സാമൂഹിക ബഹിഷ്കൃതനാകാം.

വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നു. ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും സുഹൃത്തുക്കളുമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.

വിവാഹം, കുടുംബം, ബന്ധുത്വം

വിവാഹം. പരമ്പരാഗത വിവാഹ ആചാരങ്ങൾ വംശീയ വിഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും പല ആചാരങ്ങളും വംശീയതയാണ്. അറേഞ്ച്ഡ് വിവാഹങ്ങൾ സാധാരണമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഈ രീതി വളരെ കുറവാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരങ്ങളിൽപ്രദേശങ്ങൾ. പുരുഷന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്ത്രീധനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീധനത്തിൽ കന്നുകാലികൾ, പണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമൂഹിക മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

വിവാഹാലോചനയിൽ സാധാരണയായി പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടുന്നു, വരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വധുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വിവാഹം ചോദിക്കുന്നു. ചടങ്ങ് എപ്പോൾ, എവിടെ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പരമ്പരാഗതമായി മുതിർന്നവർ. വധുവിന്റെയും വരന്റെയും വീട്ടുകാർ വൈനും ബിയറും ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തും ചടങ്ങിനായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിനായി ധാരാളം ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറച്ചി വിഭവങ്ങൾ.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളിൽ വിവാഹിതരാകുന്നു, കൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. Takelil തരത്തിൽ, വധുവും വരനും ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരിക്കലും വിവാഹമോചനം ചെയ്യില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത വിരളമാണ്. നഗരങ്ങളിലെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ പാശ്ചാത്യമാണ്: പുരുഷന്മാർക്ക് സ്യൂട്ടുകളും ടക്സീഡോകളും വധുവിന് വെളുത്ത വിവാഹ ഗൗണും.

ആഭ്യന്തര യൂണിറ്റ്. അടിസ്ഥാന കുടുംബ ഘടന സാധാരണ പാശ്ചാത്യ ആണവ യൂണിറ്റിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പുരുഷൻ സാധാരണയായി കുടുംബത്തിന്റെ തലവനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലക്കാരനുമാണ്. സാധാരണയായി പ്രാഥമിക വരുമാനമുള്ള പുരുഷന്മാർ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും പണം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ട്, അവർക്ക് കൂടുതൽ സമ്പർക്കമുണ്ട്കുട്ടികളോടൊപ്പം. പിതാവിനെ ഒരു അധികാര വ്യക്തിയായി കാണുന്നു.

കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ സാമൂഹികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ പലപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്നോ നാലോ തലമുറകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, നഗര ജീവിതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ, ഈ രീതി മാറുകയാണ്, കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നഗരവാസികൾക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പണം അയയ്‌ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനന്തരാവകാശം. അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ തികച്ചും ക്രമമായ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു. ഒരു മൂപ്പൻ മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്വത്തുക്കൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വാമൊഴിയായി പറയുന്നു. കുട്ടികളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇണകളും സാധാരണയായി

ഫാഷറിൽ തുണി നോക്കുന്ന ഒരു എത്യോപ്യൻ സ്ത്രീയാണ്. അനന്തരാവകാശികൾ, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി വിൽപത്രം കൂടാതെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കോടതി സംവിധാനം വഴി സ്വത്ത് അനുവദിക്കും. ഭൂമി, ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ലെങ്കിലും, പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശേഷാധികാരമുണ്ട്, സാധാരണയായി ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു, അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്ക് ഗാർഹിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ അവകാശമായി ലഭിക്കുന്നു.

ബന്ധുക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ. അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും കുടുംബങ്ങളിലൂടെയാണ് വംശാവലി കണ്ടെത്തുന്നത്, എന്നാൽ സ്ത്രീയെക്കാൾ പുരുഷ രേഖയാണ് വിലമതിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി പിതാവിന്റെ ആദ്യനാമം അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആയി എടുക്കുന്നത് പതിവാണ്ഗണ്യമായ താഴ്ന്ന ഉയരമുള്ള മരുഭൂമി. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് പീഠഭൂമി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ആഫ്രിക്കയിലെ നാലാമത്തെ ഉയരമുള്ള പർവതമായ റാസ് ദേശാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് അഡിസ് അബാബ.

ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലി (എത്യോപ്യൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ അസ്ഥികൾ വസിക്കുന്ന ലൂസിയെപ്പോലുള്ള ആദ്യകാല ഹോമിനിഡുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്) മധ്യ പീഠഭൂമിയെ വിഭജിക്കുന്നു. താഴ്‌വര രാജ്യത്തുടനീളം തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വരണ്ട പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയായ ഡനാകിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദീതടത്തിലേക്ക് ഭൂരിഭാഗം ജലവും വിതരണം ചെയ്യുന്ന നീല നൈലിന്റെ ഉറവിടമായ ടാന തടാകമാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ.

ഉയരത്തിലെ വ്യതിയാനം നാടകീയമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സിമെൻ പർവതനിരകളിലെ ചില കൊടുമുടികളിൽ ആനുകാലിക മഞ്ഞുവീഴ്ച ലഭിക്കുന്നു, അതേസമയം ഡനാകിലിന്റെ ശരാശരി താപനില പകൽ സമയത്ത് 120 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റാണ്. ഉയർന്ന മധ്യ പീഠഭൂമി സൗമ്യമാണ്, ശരാശരി ശരാശരി താപനില 62 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റാണ്.
എത്യോപ്യ

ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജൂൺ പകുതി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെയുള്ള പ്രധാന മഴക്കാലത്താണ്. , ആ സീസണിൽ ശരാശരി നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് മഴ. ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ചെറിയ മഴക്കാലം. വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ ടൈഗ്രേയും വെലോയും വരൾച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത്പേരിന്റെ അവസാന ഭാഗം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരാൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ പുരുഷ നിരയിലായിരിക്കും. മുതിർന്നവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ, ഒരു വംശത്തിന്റെ ഉറവിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പൊതുവേ, ഒരു മൂപ്പനോ മുതിർന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഒരു ബന്ധു ഗ്രൂപ്പിലോ വംശത്തിലോ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയാണ്.

സാമൂഹ്യവൽക്കരണം

ശിശു സംരക്ഷണം. കൂട്ടുകുടുംബവും സമൂഹവുമാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത്. വീട്ടുജോലികളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുക എന്നത് അമ്മയുടെ പ്രാഥമിക കടമയാണ്. അമ്മ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ലാലിബെലയിലെ ടിംകാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ

വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഡീക്കൻമാർ. ഉത്തരവാദിത്തം മുതിർന്ന പെൺമക്കൾക്കും മുത്തശ്ശിമാർക്കും ആണ്.

രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും പലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്ന നഗര സമൂഹത്തിൽ, ബേബി സിറ്ററുകൾ ജോലിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ശിശു സംരക്ഷണത്തിൽ പിതാവ് കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി വിവാഹിതരാകാതെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിതാവ് എന്ന് സ്ത്രീകൾ അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ കുട്ടിയെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹമോചനം നേടിയാൽ, അഞ്ച് വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും.

ശിശു വളർത്തലും വിദ്യാഭ്യാസവും. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ, കുട്ടികൾ അവരുടെ അമ്മമാരോടും സ്ത്രീ ബന്ധുക്കളോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. ഏകദേശം അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, കുട്ടികൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാനാവുന്നെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുംഫീസ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ കുറവാണ്, കുട്ടികൾ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഗ്രാമീണ യുവാക്കളുടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശനയോഗ്യമായ സ്‌കൂളുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ പ്രശ്‌നം ലഘൂകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

സമൂഹത്തിന്റെ പുരുഷാധിപത്യ ഘടന പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സ്‌കൂളിൽ സ്ത്രീകൾ ശാരീരിക പീഡനവും വിവേചന പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടുന്നു. കൂടാതെ, സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കഴിവ് കുറവാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കായി പാഴാക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. മിഷനറി സ്കൂളുകൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മതാനുയായികൾക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ചെങ്കിലും മിഷനറി സ്കൂളുകൾക്ക് ഫീസ് ആവശ്യമാണ്.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗജന്യമാണ്, എന്നാൽ പ്രവേശനം അങ്ങേയറ്റം മത്സരാധിഷ്ഠിതമാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയും കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഏകദേശം 20 ശതമാനമാണ് സ്വീകാര്യത നിരക്ക്. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കായി ഒരു ക്വാട്ടയുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേജറുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രേഡുകളാണ് മാനദണ്ഡം; ഉയർന്ന മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യ ചോയ്സ് ലഭിക്കും. 1999-ൽ, ആഡിസ് അബാബ സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ഏകദേശം 21,000 വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു.

മര്യാദ

ആശംസയുടെ രൂപമെടുക്കുന്നുഇരു കവിളുകളിലും ഒന്നിലധികം ചുംബനങ്ങൾ, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്തോഷങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം. ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ഏത് സൂചനയും അവജ്ഞയോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹിക പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രായം ഒരു ഘടകമാണ്, പ്രായമായവരോട് അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പ്രായമായ ഒരാളോ അതിഥിയോ ഒരു മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത് വരെ നിൽക്കുകയാണ് പതിവ്. ഭക്ഷണ മര്യാദകളും പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒരു സാമുദായിക വിഭവത്തിൽ നിന്ന് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതിനാൽ, ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും കൈ കഴുകണം. അതിഥി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ഭക്ഷണ സമയത്ത്, സ്വന്തം മുന്നിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഇഞ്ചെറ വലിക്കുന്നത് ശരിയായ രൂപമാണ്. ക്ഷയിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ സമയത്ത്, സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മര്യാദയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു; ഭക്ഷണത്തോടുള്ള പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ മര്യാദയില്ലാത്തതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

മതം

മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ. എത്യോപ്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഏറ്റവും പഴയ സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ പള്ളിയാണ്, ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ടൈഗ്രെ പ്രവിശ്യയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങളായി സമാധാനപരമായി നിലനിന്നിരുന്നു, എത്യോപ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാർ ദക്ഷിണ അറേബ്യയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പീഡന സമയത്ത് അഭയം നൽകി, ഇത് മുസ്ലീം വിശുദ്ധ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യയെ ഒഴിവാക്കുന്നതായി പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും ആരോഗ്യമോ ഐശ്വര്യമോ തേടി പരസ്പരം ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല.

ദി333-ൽ ആക്സം രാജാവ് 'ഇസാന ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതുമുതൽ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് പ്രബലമായ മതം. രാജവാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് ഇത് ഔദ്യോഗിക മതമായിരുന്നു, നിലവിൽ ഇത് അനൗദ്യോഗിക മതമാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാപനം കാരണം, എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതം ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്ത് നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇത് ഏറ്റവും യഹൂദ ഔപചാരിക ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് നയിച്ചു.

എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഉടമ്പടിയുടെ യഥാർത്ഥ പെട്ടകത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഒരു കേന്ദ്ര സങ്കേതത്തിൽ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ( tabotat എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ടാബോട്ട് ആണ് ഒരു പള്ളിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, പൗളിൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സിദ്ധാന്തം നിരസിച്ച ഏക സ്ഥാപിത സഭയാണ്, അത് യേശുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുശേഷം പഴയനിയമത്തിന് അതിന്റെ ബൈൻഡിംഗ് ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പഴയനിയമ ഫോക്കസിൽ കോഷർ പാരമ്പര്യത്തിന് സമാനമായ ഭക്ഷണ നിയമങ്ങൾ, ജനിച്ച എട്ടാം ദിവസത്തിനു ശേഷമുള്ള പരിച്ഛേദന, ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യഹൂദമതം ചരിത്രപരമായി ഒരു പ്രധാന മതമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും എത്യോപ്യൻ ജൂതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും (ബീറ്റ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ താമസിക്കുന്നു. ബീറ്റ ഇസ്രായേൽ ചില സമയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ശക്തരായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നൂറു വർഷങ്ങളിൽ എത്യോപ്യൻ ജൂതന്മാർ പലപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; അത് 1984-ലും 1991-ലും ഇസ്രയേലിയുടെ വൻ രഹസ്യ വിമാനയാത്രകൾക്ക് കാരണമായിസൈനിക.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇസ്ലാം എത്യോപ്യയിൽ ഒരു പ്രധാന മതമാണ്, എന്നാൽ പല ക്രിസ്ത്യാനികളും പണ്ഡിതന്മാരും "പുറത്തെ" മതമായി ഇതിനെ വീക്ഷിച്ചു. അമുസ്‌ലിംകൾ പരമ്പരാഗതമായി എത്യോപ്യൻ ഇസ്‌ലാമിനെ ശത്രുതയുള്ളതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഈ മുൻവിധി ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബഹുദൈവാരാധക മതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു, അവ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷനറിമാരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകൾ അതിവേഗം വളരുകയാണ്, എന്നാൽ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും ജനസംഖ്യയുടെ 85 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ പിന്തുടരുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്നു.

മതപരമായ ആചാര്യന്മാർ. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നേതാവിനെ എത്യോപ്യക്കാർ പലപ്പോഴും പാത്രിയാർക്കീസ് ​​അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ നയിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്റ്റൻ തന്നെ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​അയച്ചു. 1950-കളിൽ എത്യോപ്യൻ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഹെയ്‌ലി സെലാസി ചക്രവർത്തി പാത്രിയാർക്കീസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പാത്രിയാർക്കീസ് ​​അയച്ച പാരമ്പര്യം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രുമെന്റിയസ് എന്ന സിറിയൻ ബാലനാണ് ആക്സം ചക്രവർത്തി 'അസാനയെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത്. ഇസാന ചക്രവർത്തിയുടെ പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം, ഫ്രുമെന്റിയസ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി, കോപ്റ്റിക് അധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തി, സഭയുടെ തലവനായി ഒരു പാത്രിയർക്കീസിനെ അയയ്‌ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഫ്രുമെന്റിയസ് ആ റോളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് അവർ നിഗമനം ചെയ്തുഅബ്ബാ സലാമയെ (സമാധാനത്തിന്റെ പിതാവ്) അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പാത്രിയാർക്കീസായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭയിൽ വൈദികർ, ഡീക്കൻമാർ, സന്യാസിമാർ, അൽമായ വൈദികർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ അംഹാര, ടൈഗ്രേൻ പുരുഷന്മാരിൽ 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് 1960-കളിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് 17,000 മുതൽ 18,000 വരെ പള്ളികൾ വടക്ക്-മധ്യ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ അംഹാര, ടൈഗ്രേൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കണക്കുകൾ വളരെ അസാധാരണമാണ്.

ആചാരങ്ങളും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളും. മിക്ക ആഘോഷങ്ങളും മതപരമായ സ്വഭാവമാണ്. പ്രധാന ക്രിസ്ത്യൻ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജനുവരി 7 ന് ക്രിസ്മസ്, ജനുവരി 19 ന് എപ്പിഫാനി (യേശുവിന്റെ മാമോദീസ ആഘോഷിക്കുന്നു), ദുഃഖവെള്ളി, ഈസ്റ്റർ (ഏപ്രിൽ അവസാനം), സെപ്തംബർ 17 ന് മെസ്കെൽ (യഥാർത്ഥ കുരിശിന്റെ കണ്ടെത്തൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുസ്ലീം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ റമദാൻ, മാർച്ച് 15 ന് ഈദ് അൽ അദ (അറഫ), ജൂൺ 14 ന് മുഹമ്മദിന്റെ ജന്മദിനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ മതപരമായ അവധി ദിവസങ്ങളിലും, അനുയായികൾ അതത് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. പല ക്രിസ്ത്യൻ അവധികളും സംസ്ഥാന അവധി ദിനങ്ങളാണ്.

മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും. പട്ടിണിയും എയ്ഡ്‌സും മലേറിയയും അനേകരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിനാൽ മരണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മരിച്ചവരോട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പതിവാണ്. മരിച്ചവരെ അവർ മരിക്കുന്ന ദിവസം അടക്കം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഹരാറിലെ പ്രത്യേക

ടെയ്‌ലേഴ്‌സ് സ്ട്രീറ്റ്. അടുത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, മോശം ശുചിത്വം, അഭാവംചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമായി. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ മരിച്ചവരെ പള്ളിയുടെ മൈതാനത്ത് അടക്കം ചെയ്യുന്നു, മുസ്ലീങ്ങൾ പള്ളിയിലും അത് ചെയ്യുന്നു. മുസ്ലീങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു, അതേസമയം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദുഃഖാചരണ സമയത്ത് മരിച്ചവരെ ഓർത്ത് കരയുന്നു.

മെഡിസിൻ, ഹെൽത്ത് കെയർ

സാംക്രമിക രോഗങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക രോഗങ്ങൾ. ക്ഷയം, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി അണുബാധകൾ, മലേറിയ തുടങ്ങിയ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അണുബാധകൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻഗണനാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്. 1994, 1995 വർഷങ്ങളിൽ 17 ശതമാനം മരണങ്ങൾക്കും 24 ശതമാനം ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിനും ഈ ദുരിതങ്ങൾ കാരണമായി. മോശം ശുചീകരണം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.

എയ്ഡ്സ് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. എയ്ഡ്‌സ് അവബോധവും കോണ്ടം ഉപയോഗവും വർധിച്ചുവരികയാണ്, എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേകിച്ച് നഗര-വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനങ്ങളിൽ. 1988-ൽ എയ്ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസ് ഒരു പഠനം നടത്തി, അതിൽ സാമ്പിൾ ജനസംഖ്യയുടെ 17 ശതമാനം എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചു. 1998 ഏപ്രിൽ വരെ മൊത്തം 57,000 എയ്ഡ്‌സ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 60 ശതമാനവും അഡിസ് അബാബയിലാണ്. ഇത് 1998-ൽ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം മൂന്ന് ദശലക്ഷമായി കണക്കാക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ എച്ച്‌ഐവി പോസിറ്റീവ് ജനസംഖ്യ ഗ്രാമവാസികളെ അപേക്ഷിച്ച് 21 ശതമാനം കൂടുതലാണ്, 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്.യഥാക്രമം, 1998 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്. എല്ലാ അണുബാധകളുടെയും എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും ഭിന്നലിംഗ സംക്രമണത്തിൽ നിന്നാണ്, പ്രധാനമായും വേശ്യാവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ലൈംഗിക പങ്കാളികളിൽ നിന്നും.

എച്ച്ഐവി പകരുന്നത് തടയുന്നതിനും അനുബന്ധ രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ദേശീയ എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ പരിപാടി (NACP) സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയ്ഡ്‌സിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ പകരുന്നത് തടയൽ, കോണ്ടം ഉപയോഗം, രക്തപ്പകർച്ചയ്ക്ക് ഉചിതമായ സ്ക്രീനിംഗ് എന്നിവ NACP യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

സർക്കാർ ആരോഗ്യ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ആരോഗ്യച്ചെലവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിലവാരം, മറ്റ് സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. മിക്ക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആരോഗ്യ സംവിധാനം പ്രാഥമികമായി രോഗശമനമാണ്.

1995-1996ൽ എത്യോപ്യയിൽ 1,433 ഫിസിഷ്യൻമാരും 174 ഫാർമസിസ്റ്റുകളും 3,697 നഴ്സുമാരും 659,175 പേർക്ക് ഒരു ആശുപത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിഷ്യൻ-ജനസംഖ്യ അനുപാതം 1:38,365 ആയിരുന്നു. മറ്റ് ഉപ-സഹാറൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ അനുപാതങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്, എന്നിരുന്നാലും നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിതരണം വളരെ അസന്തുലിതമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനസംഖ്യയുടെ 5 ശതമാനം താമസിക്കുന്ന അഡിസ് അബാബയിൽ 62 ശതമാനം ഡോക്ടർമാരും 46 ശതമാനം നഴ്സുമാരും കണ്ടെത്തി.

മതേതര ആഘോഷങ്ങൾ

പ്രധാന സംസ്ഥാന അവധി ദിനങ്ങൾ 11ന് പുതുവത്സര ദിനമാണ്സെപ്തംബർ, മാർച്ച് 2-ന് അദ്വായുടെ വിജയദിനം, ഏപ്രിൽ 6-ന് എത്യോപ്യൻ ദേശസ്നേഹികളുടെ വിജയദിനം, മെയ് 1-ന് തൊഴിലാളി ദിനം, മെയ് 28-ന് ഡെർഗെയുടെ പതനം.

കലയും മാനവികതയും

സാഹിത്യം. അംഹാരിക്, ടൈഗ്രേൻ എന്നീ ഭാഷകളായി പരിണമിച്ച ഗീസിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ, വംശനാശം സംഭവിച്ച നാല് ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏക തദ്ദേശീയ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സേവനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഗീസ് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങളോടെയാണ് ഗീസ് സാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസം ആരംഭിച്ചത്. സ്വരാക്ഷര സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സെമിറ്റിക് ഭാഷയും ഗീസ് ആയിരുന്നു.

ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം, ജൂബിലികളുടെ പുസ്തകം, യെശയ്യാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗീസിൽ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈബിൾ കാനോനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ (എത്യോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ) ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വികാസവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഗ്രാഫിക് ആർട്ട്സ്. മതപരമായ കല, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ, നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ദേശീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. പ്രകാശിതമായ ബൈബിളുകളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്, കൂടാതെ ലാലിബെലയിലെ എണ്ണൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളികളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെയിന്റിംഗുകൾ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, കല്ല് റിലീഫ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മരം കൊത്തുപണികളും ശിൽപങ്ങളും വളരെ സാധാരണമാണ്തെക്കൻ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസോകൾക്കിടയിൽ. പെയിന്റിംഗ്, ശിൽപം, കൊത്തുപണി, അക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കൂൾ അഡിസ് അബാബയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രകടന കല. ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെന്റ് യാർഡ് സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ആരാധനാ ഭാഷയായ ഗീസിൽ ആലപിക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ്, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സംഗീതം ജനപ്രിയമാണ്, അംഹാരിക്, ടൈഗ്രേൻ, ഒറോമോ എന്നിവയിൽ പാടുന്നു. പരമ്പരാഗത നൃത്തം, എസ്കെസ്റ്റ, താളാത്മകമായ തോളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സാധാരണയായി കബറോ , മരവും മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഡ്രം, മസിൻകോ, ഒരു ചെറിയ വില്ലുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന A- ആകൃതിയിലുള്ള പാലത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള വയലിൻ. ആഫ്രോ-പോപ്പ്, റെഗ്ഗെ, ഹിപ്-ഹോപ്പ് എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ വിദേശ സ്വാധീനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസിന്റെ അവസ്ഥ

സാംസ്കാരികവും ഭൗതികവുമായ നരവംശശാസ്ത്രം, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, ദൈവശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ അക്കാദമിക് ഗവേഷണം സർവകലാശാലാ സംവിധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും അഡിസ് അബാബ സർവകലാശാലയിലേക്കാണ് പോയത്. ഫണ്ടിന്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും അഭാവം സർവകലാശാലാ സംവിധാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തി. ലൈബ്രറി സംവിധാനം വളരെ മോശമാണ്, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഇന്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ്സും സർവകലാശാലയിൽ ലഭ്യമല്ല.

ഗ്രന്ഥസൂചിക

അഡിസ് അബാബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അഡിസ് അബാബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി: ഒരു സംക്ഷിപ്ത പ്രൊഫൈൽ 2000 , 2000.

വർഷം പൊതുവെ വരണ്ടതാണ്.

ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം. 2000-ൽ, എൺപതിലധികം വ്യത്യസ്ത വംശീയ വിഭാഗങ്ങളുള്ള ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 61 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. ഒറോമോ, അംഹാര, ടൈഗ്രേൻസ് എന്നിവ ജനസംഖ്യയുടെ 75 ശതമാനത്തിലധികം വരും, അല്ലെങ്കിൽ യഥാക്രമം 35 ശതമാനം, 30 ശതമാനം, 10 ശതമാനം. ചെറിയ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളിൽ സോമാലി, ഗുരേജ്, അഫാർ, ആവി, വെലാമോ, സിദാമോ, ബെജ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 11 ശതമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമീണ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ നിരവധി നാടോടികളും സെമിനോമാഡിക് ജനങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. നാടോടികളായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി കന്നുകാലികളെ മേയിക്കുന്നു, അർദ്ധനാമ വിഭാഗക്കാർ ഉപജീവന കർഷകരാണ്. ഗ്രാമീണ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഭാഷാപരമായ അഫിലിയേഷൻ. എത്യോപ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എൺപത്തിയാറ് തദ്ദേശീയ ഭാഷകളുണ്ട്: എൺപത്തിരണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവയും നാല് വംശനാശം സംഭവിച്ചവയുമാണ്. രാജ്യത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാഷകളെയും ആഫ്രോ-ഏഷ്യാറ്റിക് സൂപ്പർ ഭാഷാ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ തരംതിരിക്കാം: സെമിറ്റിക്, കുഷിറ്റിക്, ഒമോട്ടിക്. സെമിറ്റിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും മധ്യഭാഗത്തും വടക്കുമുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കുഷിറ്റിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ദക്ഷിണ-മധ്യ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വടക്ക്-മധ്യ പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നു. ഒമോട്ടിക് സ്പീക്കറുകൾ പ്രധാനമായും തെക്ക് ഭാഗത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. നിലോ-സഹാറൻ സൂപ്പർ ഭാഷാ കുടുംബം ജനസംഖ്യയുടെ 2 ശതമാനത്തോളം വരും.അഹമ്മദ്, ഹുസൈൻ. "എത്യോപ്യയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രരേഖ." ജേണൽ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് 3 (1): 15–46, 1992.

അകിലു, അംസലു. എത്യോപ്യയുടെ ഒരു കാഴ്ച, 1997.

ബ്രിഗ്സ്, ഫിലിപ്പ്. എത്യോപ്യയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി, 1998.

ബ്രൂക്ക്സ്, മിഗുവൽ എഫ്. കെബ്ര നാഗസ്ത് [രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം], 1995.

ബഡ്ജ്, സർ. ഇ.എ. വാലിസ്. ഷീബ രാജ്ഞിയും അവളുടെ ഏക പുത്രനുമായ മെനെലെക്ക്, 1932.

കാസെനെല്ലി, ലീ. "ക്വാറ്റ്: നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ക്വാസിലീഗൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഉൽപാദനത്തിലും ഉപഭോഗത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ." ദി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് തിംഗ്സ്: കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇൻ കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, അർജുൻ അപ്പാദുരൈ, എഡി., 1999.

ക്ലാഫാം, ക്രിസ്റ്റഫർ. ഹെയ്‌ലി-സെലാസിയുടെ ഗവൺമെന്റ്, 1969.

കോന്ന, ഗ്രഹാം. ആഫ്രിക്കൻ നാഗരികതകൾ: ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ കൊളോണിയൽ നഗരങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും: ഒരു പുരാവസ്തു വീക്ഷണം, 1987.

ഡോൺഹാം, ഡൊണാൾഡ്, വെൻഡി ജെയിംസ്, eds. ദി സതേൺ മാർച്ചസ് ഓഫ് ഇംപീരിയൽ എത്യോപ്യ, 1986.

ഹെയ്‌ൽ, ഗെറ്റാച്ച്യൂ. "എത്യോപിക് സാഹിത്യം." ആഫ്രിക്കൻ സിയോണിൽ: ദി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഓഫ് എത്യോപ്യ, റോഡറിക് ഗ്രിയേഴ്‌സൺ, എഡി., 1993.

ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്, അഡ്രിയാൻ. രാഷ്ട്രത്വത്തിന്റെ നിർമ്മാണം: വംശീയത, മതം, ദേശീയത, 1995.

ഹൗസ്മാൻ, ജെറാൾഡ്. ദി കെബ്ര നാഗാസ്റ്റ്: എത്യോപ്യ, ജമൈക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റസ്തഫാരിയൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ബൈബിൾ, 1995.

ഹെൽഡ്മാൻ, മെർലിൻ. "മറിയം സെയോൺ: മേരി ഓഫ് സീയോൻ." ആഫ്രിക്കൻ സിയോൺ: ദി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഓഫ്എത്യോപ്യ, റോഡറിക് ഗ്രിയേഴ്സൺ, എഡി., 1993.

ഐസക്, എഫ്രേം. "എത്യോപ്യൻ ചർച്ച് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അവ്യക്ത ഘടകം." ലെ മ്യൂസിയോൺ, 85: 225–258, 1971.

——. "എത്യോപ്യൻ സഭയുടെ സാമൂഹിക ഘടന." എത്യോപ്യൻ ഒബ്സർവർ, XIV (4): 240–288, 1971.

—— ഒപ്പം കെയ്ൻ ഫെൽഡറും. "എത്യോപ്യൻ നാഗരികതയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ." എത്യോപ്യൻ പഠനങ്ങളുടെ എട്ടാമത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രൊസീഡിംഗിൽ, 1988.

ജലത, അസഫ. "ദി സ്ട്രഗിൾ ഫോർ നോളജ്: ദി കേസ് ഓഫ് എമർജന്റ് ഒറോമോ സ്റ്റഡീസ്." ആഫ്രിക്കൻ പഠന അവലോകനം, 39(2): 95–123.

ജോയർമാൻ, സാന്ദ്ര ഫുള്ളർട്ടൺ. "ഭൂമിക്കുള്ള കരാർ: എത്യോപ്യയിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ടെനർ ഏരിയയിലെ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ." കനേഡിയൻ ജേണൽ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസ്, 30 (2): 214–232.

കലയു, ഫിറ്റ്സം. "ഗ്രാമീണ എത്യോപ്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ എൻജിഒകളുടെ പങ്ക്: ആക്ഷൻ എത്യോപ്യയുടെ കേസ്." മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ആംഗ്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നോർവേ.

കപ്ലാൻ, സ്റ്റീവൻ. എത്യോപ്യയിലെ ബീറ്റ ഇസ്രായേൽ (ഫലാഷ), 1992.

കെസ്ലർ, ഡേവിഡ്. ഫലാഷകൾ: എത്യോപ്യൻ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചരിത്രം, 1982.

ലെവിൻ, ഡൊണാൾഡ് നാഥൻ. മെഴുക്, സ്വർണ്ണം: എത്യോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും, 1965.

ഇതും കാണുക: ആൻഗ്വിലയുടെ സംസ്കാരം - ചരിത്രം, ആളുകൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, ആചാരങ്ങൾ, കുടുംബം, സാമൂഹികം

——. ഗ്രേറ്റർ എത്യോപ്യ: ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ മൾട്ടിഎത്‌നിക് സൊസൈറ്റി, 1974.

ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ്. എത്യോപ്യ: എ കൺട്രി സ്റ്റഡി, 1991,//lcweb2.loc.gov/frd/cs/ettoc.html.

മാർക്കസ്, ഹരോൾഡ്. എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എത്യോപ്യ, 1994.

മെൻഗിസ്റ്റേബ്, കിഡാൻ. "ആഫ്രിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗിലേക്കുള്ള പുതിയ സമീപനങ്ങൾ: എത്യോപ്യയുടെ ബേസ്ഡ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ കേസ്." ആഫ്രിക്കൻ പഠന അവലോകനം, 40 (3): 11–132.

മെക്വനന്റ്, ഗെറ്റാച്യൂ. "കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ പങ്കും: വടക്കൻ എത്യോപ്യയിലെ ഒരു പഠനം." കനേഡിയൻ ജേണൽ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റഡീസ്, 32 (3): 494–520, 1998.

ഫെഡറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് എത്യോപ്യയുടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ദേശീയ എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ പരിപാടി: റീജിയണൽ മൾട്ടിസെക്ടറൽ എച്ച്ഐവി/എയ്ഡ്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ 2000-2004, 1999.

——. ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചകങ്ങൾ: 1991, 2000.

മൺറോ-ഹേ, സ്റ്റുവർട്ട് സി. "അക്‌സുമൈറ്റ് കോയിനേജ്." ആഫ്രിക്കൻ സിയോൺ: ദി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഓഫ് എത്യോപ്യ, റോഡറിക് ഗ്രിയേഴ്‌സൺ, എഡി., 1993.

പാൻഖർസ്റ്റ്, റിച്ചാർഡ്. എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എത്യോപ്യ, 1990.

റഹ്മതോ, ഡെസ്സലെഗ്ൻ. "ഡെർഗിന് ശേഷം എത്യോപ്യയിലെ ഭൂവുടമസ്ഥതയും ഭൂനയവും." എത്യോപ്യൻ പഠനങ്ങളുടെ 12-ാമത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ പേപ്പറുകളിൽ, ഹരോൾഡ് മാർക്കസ്, എഡി., 1994.

ഉലെൻഡോർഫ്, എഡ്വേർഡ്. എത്യോപ്യക്കാർ: രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ആമുഖം, 1965.

——. എത്യോപ്യയും ബൈബിളും, 1968.

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. എത്യോപ്യയിലെ ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, 1998.

വെബ്‌സൈറ്റുകൾ

കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ്ഏജൻസി. വേൾഡ് ഫാക്‌ട്‌ബുക്ക് 1999: എത്യോപ്യ, 1999, //www.odci.gov/cia/publications/factbook/et.html

എത്‌നോലോഗ്. എത്യോപ്യ (ഭാഷകളുടെ കാറ്റലോഗ്), 2000 //www.sil.org/ethnologue/countries/Ethi.html

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ: ഫെഡറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് എത്യോപ്യ, 1998, //www.state.gov/www/background_notes/ethiopia_0398_bgn.html

—A DAM M OHR

എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനവും വായിക്കുക വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എത്യോപ്യസുഡാനീസ് അതിർത്തിക്കടുത്താണ് ഈ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

അംഹാര വംശീയ വിഭാഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ 150 വർഷമായി അംഹാരിക് പ്രബലവും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയുമാണ്. അംഹാരിക്കിന്റെ വ്യാപനം എത്യോപ്യൻ ദേശീയതയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന്, നിരവധി ഒറോമോകൾ അവരുടെ ഭാഷയായ ഒറോമോയിക്ക് എഴുതുന്നു, ജനസംഖ്യയുടെ ഗണ്യമായ കുറവുള്ള അംഹാരയുടെ ആധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധമായി റോമൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന വിദേശ ഭാഷയും സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലാസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ. ഫ്രഞ്ച് സോമാലിലാൻഡ് ആയിരുന്ന ജിബൂട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ ഇടയ്ക്കിടെ കേൾക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ടൈഗ്രെ മേഖലയിലെ പ്രായമായവർക്കിടയിൽ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് ഇറ്റാലിയൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, "ഗുഡ്-ബൈ" പറയാൻ സിയാവോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സിംബലിസം. സോളമോണിക് രാജവംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവാഴ്ച ഒരു പ്രമുഖ ദേശീയ ചിഹ്നമാണ്. സാമ്രാജ്യത്വ പതാകയിൽ പച്ച, സ്വർണ്ണം, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള തിരശ്ചീന വരകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മുൻവശത്ത് ഒരു സിംഹം ഒരു വടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫിന്റെ തലയിൽ ഒരു എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കുരിശുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് സാമ്രാജ്യത്വ പതാക വീശുന്നു. സിംഹം യഹൂദയുടെ സിംഹമാണ്, സോളമൻ രാജാവിന്റെ വംശപരമ്പരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സാമ്രാജ്യത്വ പദവികളിൽ ഒന്നാണ്. കുരിശ് ശക്തിയുടെയും ആശ്രയത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ, കഴിഞ്ഞ പതിനാറുനൂറ് വർഷമായി പ്രബലമായ മതം.

അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന്, പതാകയിൽ പരമ്പരാഗത പച്ച, സ്വർണ്ണം, ചുവപ്പ് എന്നീ തിരശ്ചീനമായ വരകളും അഞ്ച് പോയിന്റുള്ള നക്ഷത്രവും അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കിരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇളം നീല വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തലം. വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയും സമത്വത്തെയും നക്ഷത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് വംശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

പരമാധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്, അതിനാൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും എത്യോപ്യയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഘാന, ബെനിൻ, സെനഗൽ, കാമറൂൺ, കോംഗോ തുടങ്ങിയ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ എത്യോപ്യയുടെ നിറങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പതാകകൾക്ക് സ്വീകരിച്ചു.

പ്രവാസികളിൽ ചില ആഫ്രിക്കക്കാർ എത്യോപ്യനിസം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മത രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം സ്ഥാപിച്ചു. പാൻ-ആഫ്രിക്കനിസത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ, അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാൻ എത്യോപ്യയുടെ ചിഹ്നം ഏറ്റെടുത്തു. എത്യോപ്യ ഒരു കൊളോണിയൽ ബൈപ്രൊഡക്ട് അല്ലാത്ത ഒരു പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര കറുത്ത രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. എത്യോപ്യയിലെ കണ്ണടകളിലൂടെ ദൈവത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാർക്കസ് ഗാർവി സംസാരിച്ചു, കൂടാതെ സങ്കീർത്തനം 68:31 ഉദ്ധരിച്ചു, "എത്യോപ്യ തന്റെ കൈകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നീട്ടും." ഗാർവിയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന്, 1930-കളിൽ ജമൈക്കയിൽ റസ്തഫാരിയൻ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നു. "റസ്തഫാരി" എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്റാസ് തഫാരി മക്കോണൻ എന്നായിരുന്നു ഹെയ്‌ലി സെലാസി ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്ന്. "റാസ്" എന്നത് അംഹാരിക് ഭാഷയിൽ "തല" എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു നാട്ടുപദവും സൈനിക പദവിയുമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് ഇറ്റാലിയൻ അധിനിവേശകാലത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്ക് പകരമായി ഹെയ്‌ലി സെലാസി ചക്രവർത്തി എത്യോപ്യൻ വേൾഡ് ഫെഡറേഷന് നൽകിയ ഭൂമി ഗ്രാന്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഷാഷമാനെ പട്ടണത്തിൽ റസ്‌തഫാരിയൻമാരുടെ ഒരു ജനസംഖ്യയുണ്ട്.

ചരിത്രവും വംശീയ ബന്ധങ്ങളും

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവം. എത്യോപ്യയിൽ ചില ആദ്യകാല ഹോമിനിഡ് ജനസംഖ്യയും ഒരുപക്ഷെ ഹോമോ ഇറക്ടസ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 1.8 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുറേഷ്യയിൽ ജനസംഖ്യയുണ്ടാക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രദേശമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പാലിയോആന്ത്രോപ്പോളജിക്കൽ കണ്ടെത്തൽ "ലൂസി" ആയിരുന്നു, 1974-ൽ കണ്ടെത്തി, ഓസ്ട്രലോപിത്തിക്കസ് അഫാരെൻസിസ് എന്ന സ്ത്രീയെ എത്യോപ്യക്കാർ ദിൻക്നേഷ് ("നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാണ്") എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഒരു എഴുത്ത് സംവിധാനമുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ വർദ്ധനവ് കുറഞ്ഞത് 800 B.C.E. ശിലാഫലകങ്ങളിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോ-എത്യോപ്യൻ ലിപി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യേഹ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാഗരികതയുടെ ഉത്ഭവം ഒരു തർക്കവിഷയമാണ്. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ വടക്കൻ എത്യോപ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതായി പരമ്പരാഗത സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു, അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാഷയായ പ്രോട്ടോ-എത്യോപ്യൻ (അല്ലെങ്കിൽ സബിയൻ), ചെങ്കടലിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സിദ്ധാന്തംഎത്യോപ്യൻ നാഗരികതയുടെ ഉത്ഭവം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു. ചെങ്കടലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഒരൊറ്റ സാംസ്കാരിക യൂണിറ്റാണെന്നും എത്യോപ്യൻ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നാഗരികതയുടെ ഉയർച്ച തെക്കൻ അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപനത്തിന്റെയും കോളനിവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഫലമല്ലെന്നും എത്യോപ്യയിലെ ജനങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വിനിമയമാണെന്നും ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. ഒപ്പം സജീവമായ പങ്കും. ഈ കാലയളവിൽ, ചെങ്കടൽ പോലുള്ള ജലപാതകൾ വെർച്വൽ ഹൈവേകളായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി

ഗോണ്ടാറിലെ ഫാസ്റ്റിലിഡ ചക്രവർത്തിയുടെ കോട്ട. സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിനിമയത്തിൽ . ചെങ്കടൽ ഇരു തീരങ്ങളിലെയും ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും എത്യോപ്യയും യെമനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ സാംസ്കാരിക യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു, അത് കാലക്രമേണ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു. എത്യോപ്യയിൽ മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോ-എത്യോപ്യൻ ലിപി വികസിപ്പിച്ചതും ഇന്നും ഗീസ്, ടൈഗ്രേൻ, അംഹാരിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും.

സി.ഇ. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പുരാതന നഗരമായ ആക്സം ഈ മേഖലയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി മാറി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചെങ്കടൽ വ്യാപാരത്തിൽ അക്‌സുമൈറ്റുകൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ റോം, പേർഷ്യ, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കുശാന രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ ലോകത്തിലെ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവർ.

333-ൽ ആസാന ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരവും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു; ഇതേ വർഷമാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മതം മാറിയത്. ചെങ്കടലിനെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ആക്സുമൈറ്റുകളും റോമാക്കാരും സാമ്പത്തിക പങ്കാളികളായി.യഥാക്രമം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു.

ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാലേബ് ചക്രവർത്തി അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കീഴടക്കിയപ്പോൾ ആക്സം തഴച്ചുവളർന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്‌ലാമിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി അക്‌സുമൈറ്റ് സാമ്രാജ്യം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഫലമായി ചെങ്കടലിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ശോഷണം സംഭവിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയെ ജനസംഖ്യയെ താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രം തെക്കോട്ട് ലാസ്റ്റ പർവതങ്ങളിലേക്ക് (ഇപ്പോൾ ലാലിബെല) മാറി.

ഏകദേശം 1150-ൽ ലാസ്റ്റയിലെ മലനിരകളിൽ ഒരു പുതിയ രാജവംശം ഉയർന്നുവന്നു. ഈ രാജവംശത്തെ സാഗ്‌വെ എന്ന് വിളിക്കുകയും 1150 മുതൽ 1270 വരെ വടക്കൻ എത്യോപ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത എത്യോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ തങ്ങളുടെ നിയമസാധുത സ്ഥാപിക്കാൻ വംശാവലി ഉപയോഗിച്ച് സാഗ്‌വെ മോശയുടെ പിൻഗാമിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

ദേശീയ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാഗ്‌വെയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കലഹങ്ങൾ രാജവംശത്തിന്റെ അധികാരം കുറയുന്നതിന് കാരണമായി. വടക്കൻ ഷെവയിലെ ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാഗ്വെയെ രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും വെല്ലുവിളിച്ചു. സാഗ്‌വെ രാജാവിനെ കൊന്ന് സ്വയം ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച യെകുനോ അംലക്കാണ് ഷെവാൻമാരെ നയിച്ചത്. ദേശീയ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത് യെക്കുന്നോ അംലക്കാണ്.

ദേശീയ ഐഡന്റിറ്റി. സോളമോണിക് രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും യെകുനോ അംലക്കിനെ കണക്കാക്കുന്നു. തന്റെ ഭരണം നിയമവിധേയമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, ചക്രവർത്തി പുനർനിർമ്മിച്ചു, ഒരുപക്ഷേ

Christopher Garcia

ക്രിസ്റ്റഫർ ഗാർഷ്യ സാംസ്കാരിക പഠനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനുമാണ്. വേൾഡ് കൾച്ചർ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന ജനപ്രിയ ബ്ലോഗിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളും അറിവും ആഗോള പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. നരവംശശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും വിപുലമായ യാത്രാ അനുഭവവും ഉള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും സങ്കീർണതകൾ മുതൽ കലയുടെയും മതത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മതകൾ വരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ മാനവികതയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷകമായ വീക്ഷണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ രചനകൾ നിരവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ സാംസ്കാരിക പ്രേമികളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അനുയായികളെ ആകർഷിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയോ ആഗോളവൽക്കരണത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ക്രിസ്റ്റഫർ മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പാത്രങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിതനാണ്.