Cultura de Haití - historia, xente, roupa, tradicións, mulleres, crenzas, comida, costumes, familia

 Cultura de Haití - historia, xente, roupa, tradicións, mulleres, crenzas, comida, costumes, familia

Christopher Garcia

Nome da cultura

Haitiana

Orientación

Identificación. Haití, un nome que significa "país montañoso", deriva da lingua dos indios taínos que habitaban a illa antes da colonización europea. Despois da independencia en 1804, o nome foi adoptado polos xenerais militares, moitos deles antigos escravos, que expulsaron aos franceses e tomaron posesión da colonia entón coñecida como Saint Domingue. En 2000, o 95 por cento da poboación era de ascendencia africana, e o 5 por cento restante mulata e branca. Algúns cidadáns ricos cren que son franceses, pero a maioría dos residentes identifícanse como haitianos e hai un forte sentimento de nacionalismo.

Localización e Xeografía. Haití abarca 10.714 millas cadradas (27.750 quilómetros cadrados). Atópase nos subtrópicos no terzo occidental de Hispaniola, a segunda illa máis grande do Caribe, que comparte coa República Dominicana de fala hispana. As illas veciñas inclúen Cuba, Xamaica e Porto Rico. As tres cuartas partes do terreo son montañosos; o pico máis alto é o Morne de Selle. O clima é suave, variando coa altitude. As montañas son calcáreas máis que volcánicas e dan paso a condicións microclimáticas e edafolóxicas moi variadas. Unha falla tectónica atravesa o país, provocando terremotos ocasionais e ás veces devastadores. A illa tamén estáHemisferio e un dos máis pobres do mundo. É unha nación de pequenos agricultores, comunmente denominados campesiños, que traballan en pequenas terras privadas e dependen principalmente do seu propio traballo e do dos membros da familia. Non hai plantacións contemporáneas e poucas concentracións de terra. Aínda que só o 30 por cento da terra se considera apta para a agricultura, máis do 40 por cento está traballado. A erosión é severa. Os ingresos reais da familia media non aumentaron en máis de vinte anos e descenderon precipitadamente no rural. Na maioría das zonas rurais, a familia media de seis persoas gaña menos de 500 dólares ao ano.

Desde a década de 1960, o país pasou a depender moito das importacións de alimentos, principalmente arroz, fariña e feixóns, procedentes do estranxeiro, especialmente dos Estados Unidos. Outras importacións importantes dos Estados Unidos son bens materiais usados ​​como roupa, bicicletas e vehículos a motor. O haitiano tornouse principalmente doméstico, e a produción é case na súa totalidade para o consumo interno. Un vigoroso sistema de comercialización interna domina a economía e inclúe o comercio non só de produtos agrícolas e gandeiros, senón tamén de artesanía caseira.

Tenencia da terra e propiedade. A terra está distribuída de forma relativamente uniforme. A maioría das explotacións son pequenas (aproximadamente tres hectáreas) e hai moi poucos fogares sen terra. A maioría dos inmobles son de propiedade privada, aínda que hai unha categoría de terreocoñecidas como Terras do Estado que, se son produtivas agrícolas, se alugan en réxime de arrendamento a longo prazo a individuos ou familias e son privadas para todos os efectos prácticos. Os terreos desocupados son frecuentemente ocupados por ocupantes. Hai un mercado de terras vigoroso, xa que os fogares rurais compran e venden terras. Os vendedores de terras xeralmente necesitan diñeiro en efectivo para financiar un evento de crise vital (curación ou ritual de enterro) ou unha empresa migratoria. A terra adoita comprarse, venderse e herdarse sen documentación oficial (ningún goberno realizou nunca un levantamento catastral). Aínda que hai poucos títulos de terra, existen regras informais de tenencia que dan aos agricultores unha relativa seguridade nas súas explotacións. Ata hai pouco, a maioría dos conflitos pola terra eran entre membros do mesmo grupo de parentesco. Coa saída da dinastía Duvalier e a aparición do caos político, algúns conflitos pola terra provocaron derramamento de sangue entre membros de diferentes comunidades e clases sociais.

Actividades comerciais. Hai un mercado interior próspero que se caracteriza na maioría dos niveis por comerciantes ambulantes que se especializan en artigos domésticos como produtos, tabaco, peixe seco, roupa usada e gando.

Principais industrias. Hai pequenas reservas de ouro e cobre. Durante pouco tempo, a Reynolds Metals Company operou unha mina de bauxita, pero foi pechada en 1983 por mor dun conflito coagoberno. As industrias de montaxe offshore propiedade principalmente de empresarios estadounidenses empregaban a máis de sesenta mil persoas a mediados da década de 1980, pero diminuíron a finais da década de 1980 e principios dos 90 como resultado dos disturbios políticos. Hai unha fábrica de cemento -a maior parte do cemento que se usa no país é de importación- e un único muíño de fariña.

Comercio. Na década de 1800, o país exportaba madeira, cana de azucre, algodón e café, pero na década de 1960, incluso a produción de café, durante moito tempo a principal exportación, quedara prácticamente estrangulada debido a uns impostos excesivos, a falta de investimento en árbores novas e camiños malos. Recentemente, o café cedeu aos mangos como a principal exportación. Outras exportacións inclúen cacao e aceites esenciais para as industrias cosmética e farmacéutica. Haití converteuse nun importante punto de transbordo para o tráfico ilegal de drogas.

As importacións proceden principalmente dos Estados Unidos e inclúen roupa usada, colchóns, automóbiles, arroz, fariña e feixóns. O cemento é importado de Cuba e América do Sur.

División do traballo. Existe un gran grao de especialización informal tanto no rural como no urbano. No máis alto nivel están os artesáns coñecidos como xefes, entre eles carpinteiros, albaneis, electricistas, soldadores, mecánicos e serradores de árbores. Os especialistas elaboran a maioría dos artigos de artesanía, e hai outros que castran animais e trepan aos cocoeiros. Dentro de cada comercio haisubdivisións de especialistas.

Estratificación social

Clase e castas. Sempre houbo un amplo abismo económico entre as masas e unha elite pequena e rica e, máis recentemente, unha clase media en crecemento. O estatus social está ben marcado en todos os niveis da sociedade polo grao de palabras e frases francesas utilizadas na fala, os patróns de vestimenta occidentais e o alisado do cabelo.

Símbolos de estratificación social. As persoas máis ricas adoitan ser de pel máis clara ou brancas. Algúns estudosos ven esta aparente dicotomía de cores como unha evidencia da división social racista, pero tamén se pode explicar polas circunstancias históricas e a inmigración e o matrimonio entre a elite de pel clara con comerciantes brancos do Líbano, Siria, Alemaña, Holanda, Rusia e outros. países do Caribe e, en menor medida, Estados Unidos. Moitos presidentes foron de pel escura, e individuos de pel escura prevaleceron no exército.Tanto a música como a pintura son formas populares de expresión artística en Haití.

Vida política

Goberno. Haití é unha república cunha lexislatura bicameral. Divídese en departamentos que se subdividen en distritos, comunas, seccións comunais e vivendas. Houbo numerosas constitucións. O ordenamento xurídico baséase no Código Napoleónico, que excluíuprivilexios hereditarios e destinados a proporcionar igualdade de dereitos á poboación, independentemente da relixión ou condición.

Liderado e funcionarios políticos. A vida política estivo dominada entre 1957 e 1971 polo ditador inicialmente popular, pero posteriormente brutal, François "Papa Doc" Duvalier, que foi sucedido polo seu fillo Jean-Claude ("Baby Doc"). O reinado de Duvalier rematou tras a sublevación popular en todo o país. En 1991, cinco anos e oito gobernos interinos despois, un líder popular, Jean Bertrand Aristide, gañou a presidencia cunha maioría esmagadora do voto popular. Aristide foi deposto sete meses despois nun golpe militar. As Nacións Unidas impuxeron entón un embargo a todo o comercio internacional con Haití. En 1994, ameazada coa invasión das forzas dos Estados Unidos, a xunta militar cedeu o control a unha forza internacional de mantemento da paz. O goberno de Aristide restableceuse e, desde 1995, un aliado de Aristide, René Preval, gobernou un goberno que resultou en gran parte ineficaz pola paralización política.

Problemas sociais e control. Desde a independencia, a xustiza vixilante foi un mecanismo informal conspicuo do sistema de xustiza. As multitudes mataron con frecuencia criminais e autoridades abusivas. Coa quebra da autoridade estatal que se produciu nos últimos catorce anos de caos político, tanto a criminalidade como a vixilancia.aumentaron. A seguridade da vida e da propiedade, especialmente nas áreas urbanas, converteuse no problema máis desafiante ao que se enfrontan as persoas e o goberno.

Actividade militar. O exército foi disolto polas forzas das Nacións Unidas en 1994 e substituído pola Polis Nazzjonali d'Ayiti (PNH).

Programas de Benestar Social e Cambio

A infraestrutura está en moi mal estado. Os esforzos internacionais para cambiar esta situación están en marcha dende 1915, pero o país pode estar hoxe máis subdesenvolvido que hai cen anos. A axuda alimentaria internacional, principalmente dos Estados Unidos, abastece máis do dez por cento das necesidades do país.

Organizacións non gobernamentais e outras asociacións

Por habitante, hai máis organizacións non gobernamentais estranxeiras e misións relixiosas (principalmente con sede en Estados Unidos) en Haití que en calquera outro país do mundo.

Funcións e estados de xénero

División do traballo por xénero. Tanto nas zonas rurais como urbanas, os homes monopolizan o mercado laboral. Só os homes traballan como xoieiros, obreiros da construción, peóns xerais, mecánicos e choferes. A maioría dos médicos, profesores e políticos son homes, aínda que as mulleres fixeron incursións nas profesións de elite, especialmente na medicina. Practicamente todos os pastores son homes, como a maioría dos directores de escolas. Os homes tamén prevalecen, aínda que non totalmente, noprofesións de curador espiritual e herborista. No ámbito doméstico, os homes son os principais responsables do coidado do gando e das hortas.

As mulleres son responsables das actividades domésticas como cociñar, limpar a casa e lavar a roupa a man. As mulleres rurais e os nenos son os encargados de asegurar a auga e a leña, as mulleres axudan á plantación e á colleita. Os poucos haitianos asalariados

esperan regatear ao facer unha compra. as oportunidades abertas ás mulleres están na sanidade, na que a enfermería é exclusivamente unha ocupación feminina e, en menor medida, na docencia. En mercadotecnia, as mulleres dominan a maioría dos sectores, especialmente en bens como o tabaco, os produtos da horta e o peixe. As mulleres máis activas económicamente son hábiles emprendedoras das que dependen en gran medida outras mulleres do mercado. Normalmente son especialistas nun determinado produto, estes marchans viaxan entre as zonas rurais e urbanas, compran a granel nun mercado e redistribuíndo os bens, moitas veces a crédito, a minoristas femininas de nivel inferior noutros mercados.

A situación relativa da muller e do home. A xente de fóra adoita pensar que as mulleres rurais son severamente reprimidas. As mulleres de clase media urbana e de elite teñen un estatus equivalente ao das mulleres dos países desenvolvidos, pero entre a maioría urbana empobrecida, a escaseza de emprego e a baixa remuneración dos servizos domésticos femininosprovocou unha promiscuidade xeneralizada e o maltrato das mulleres. Non obstante, as mulleres rurais xogan un papel económico destacado no fogar e na familia. Na maioría das áreas, os homes plantan xardíns, pero considérase que as mulleres son as propietarias das colleitas e, debido a que son comerciantes, normalmente controlan as ganancias do marido.

Matrimonio, familia e parentesco

Matrimonio. Espérase matrimonio entre a elite e as clases medias, pero menos do corenta por cento da poboación non élite casa (un aumento en comparación co pasado resultante das recentes conversións protestantes). Non obstante, con ou sen matrimonio legal, unha unión normalmente considérase completa e obtén o respecto da comunidade cando un home construíu unha casa para a muller e despois de que nacera o primeiro fillo. Cando se produce o matrimonio, adoita ser máis tarde na relación de parella, moito despois de que se estableceu un fogar e os fillos comezan a chegar á idade adulta. As parellas adoitan vivir en propiedade dos pais do home. Vivir na propiedade da familia da muller ou nas súas proximidades é común en comunidades de pescadores e zonas onde a migración masculina é moi elevada.

Aínda que non é legal, nun momento dado preto do 10 por cento dos homes teñen máis dunha soa esposa, e estas relacións son recoñecidas como lexítimas pola comunidade. As mulleres viven cos seus fillos en casas separadas que son proporcionadas polo home.

As relacións de apareamento extra residencial que non implican o establecemento de fogares independentes son comúns entre os homes ricos rurais e urbanos e as mulleres menos afortunadas. As restricións de incesto esténdense aos primos primos. Non hai prezo da noiva nin dote, aínda que en xeral se espera que as mulleres traian certos artigos domésticos á unión e os homes deben proporcionar unha casa e un xardín.

Unidade Doméstica. Os fogares normalmente están formados por membros da familia nuclear e nenos adoptados ou parentes novos. As viúvas e viúvas de idade avanzada poden vivir cos seus fillos e netos. Considérase que o marido é o propietario da casa e debe plantar hortas e coidar o gando. Non obstante, a casa adoita estar asociada coa muller, e unha muller sexualmente fiel non pode ser expulsada dun fogar e considérase como o xestor da propiedade e o que toma as decisións sobre o uso dos fondos procedentes da venda de produtos da horta e animais domésticos.

Herdanza. Homes e mulleres herdan por igual de ambos os pais. Á morte dun propietario, a terra divídese en partes iguais entre os fillos superviventes. Na práctica, a terra adoita ser cedida a fillos específicos en forma de transacción de venda antes de que un pai morra.

Grupos de Familiares. O parentesco baséase na filiación bilateral: un é igualmente membro dos parentes do pai e da nai.grupos. A organización do parentesco difire da do mundo industrial en canto aos antepasados ​​e padriños. Os antepasados ​​reciben atención ritual polo gran subconxunto de persoas que serven a lwa . Crese que teñen o poder de influír na vida dos vivos, e hai certas obrigas rituais que deben ser satisfeitas para calmalos. A padriña é omnipresente e deriva da tradición católica. Os pais invitan a un amigo ou coñecido a patrocinar o bautismo dun neno. Este patrocinio crea unha relación non só entre o neno e os padriños, senón tamén entre os pais do neno e os padriños. Estes individuos teñen obrigas rituais entre si e diríxense entre si cos termos específicos de xénero konpè (se a persoa á que se dirixe é un varón) e komè ou makomè (se a persoa dirixida é muller), quere dicir "o meu copai".

Socialización

Atención á infancia. Nalgunhas áreas, os bebés reciben purgantes inmediatamente despois do nacemento, e nalgunhas rexións o peito é retirado aos recén nacidos durante as primeiras doce a corenta e oito horas, unha práctica que estivo relacionada coas instrucións de mal informados formados por Occidente. enfermeiras. Os suplementos líquidos adoitan introducirse nas dúas primeiras semanas de vida, e os suplementos alimentarios adoitan comezar trinta días despois do nacemento e ás veces antes. Os bebés están completamente destetadossituado dentro do cinto de furacáns do Caribe.

Demografía. A poboación pasou de 431.140 habitantes na independencia en 1804 ata a estimación de 6,9 ​​millóns a 7,2 millóns en 2000. Haití é un dos países máis densamente poboados do mundo. Ata a década de 1970, máis do 80 por cento da poboación residía en zonas rurais, e hoxe en día, máis do 60 por cento segue vivindo en aldeas provinciais, aldeas e casas espalladas pola paisaxe rural. A capital é Porto Príncipe, que é cinco veces máis grande que a seguinte cidade máis grande, Cabo Haitiano.

Máis dun millón de haitianos nativos viven no exterior; cincuenta mil máis saen do país cada ano, principalmente para os Estados Unidos pero tamén para Canadá e Francia. Aproximadamente o 80 por cento dos emigrantes permanentes proceden de clases medias e altas con educación, pero un gran número de haitianos de clase baixa migra temporalmente á República Dominicana e nas Bahamas Nassau para traballar en empregos de baixos ingresos na economía informal. Un número descoñecido de emigrantes con menores ingresos permanece no estranxeiro.

Afiliación lingüística. Durante a maior parte da historia da nación o idioma oficial foi o francés. Porén, a lingua falada pola gran maioría da xente é o kreyol, cuxa pronuncia e vocabulario derivan en gran parte do francés pero cuxa sintaxe é semellante á doutrosaos dezaoito meses.

Crianza e Educación Infantil. Os nenos moi pequenos son satisfeitos, pero aos sete ou oito anos a maioría dos nenos rurais dedícanse a un traballo serio. Os nenos son importantes para recuperar auga e leña do fogar e axudar a cociñar e limpar a casa. Os nenos coidan do gando, axudan aos seus pais no xardín e fan recados. Os pais e titores adoitan ser duros disciplinarios e os nenos en idade de traballar poden ser azoutados severamente. Espérase que os nenos sexan respectuosos cos adultos e obedientes aos membros da familia, incluso aos irmáns uns poucos anos máis ca eles. Non se lles permite responder nin mirar para os adultos cando se lles increpa. Espérase que digan as grazas e por favor. Se a un neno se lle dá un anaco de froita ou pan, debe comezar inmediatamente a romper a comida e distribuíla a outros nenos. Os descendentes de familias de elite son notoriamente mimados e son criados desde pequenos para dominalos dos seus compatriotas menos afortunados.

Á educación dáselle unha importancia e un prestixio tremendos. A maioría dos pais rurales tentan enviar aos seus fillos polo menos á escola primaria, e un neno que sobresae e cuxos pais poden afrontar os custos queda rapidamente exento das esixencias laborais que se lles impoñen aos demais nenos.

O acollemento ( restavek ) é un sistema no que se dan nenos a outras persoas ou familiascoa finalidade de realizar servizos domésticos. Existe a expectativa de que o neno sexa enviado á escola e que o acollemento beneficiará ao neno. Os eventos rituais máis importantes na vida dun neno son o bautismo e a primeira comuñón, que é máis común entre a clase media e a elite. Ambos eventos están marcados por unha celebración que inclúe colas haitianas, un bolo ou panecillos azucarados, bebidas azucaradas de ron e, se a familia pode pagar, unha comida quente que inclúe carne.

Educación Superior. Tradicionalmente, houbo unha elite urbana moi pequena e educada, pero nos últimos trinta anos un número grande e en rápido aumento de cidadáns educados procedeu de orixes rurais relativamente humildes, aínda que poucas veces proceden da comunidade social máis pobre. estratos. Estas persoas asisten a escolas médicas e de enxeñería e poden estudar en universidades no exterior.

Hai unha universidade privada e unha pequena universidade estatal en Porto Príncipe, incluíndo unha facultade de medicina. Ambos teñen matrículas de só uns poucos miles de estudantes. Moitos descendentes de clase media e

O entroido que precede á Coresma é a festa haitiana máis popular. as familias de elite asisten a universidades dos Estados Unidos, da Cidade de México, de Montreal, da República Dominicana e, en moita menor medida, de Francia e Alemaña.

Etiqueta

Ao entrar nun xardín os haitianos gritan onè ("honra"), e espérase que o anfitrión responda respè ("respecto"). Os visitantes dunha casa nunca saen coas mans baleiras ou sen tomar café, ou polo menos non sen pedir desculpas. Non anunciar a saída, considérase groseiro.

Os saúdos teñen moita importancia, cuxa importancia é especialmente forte nas zonas rurais, onde as persoas que se atopan por un camiño ou nunha aldea adoitan saudar varias veces antes de iniciar unha conversación ou continuar o seu camiño. Os homes dan a man ao reunirse e saír, homes e mulleres bícanse na meixela cando se saúdan, as mulleres bícanse na meixela e as mulleres rurais bícanse nos beizos ás amigas como mostra de amizade.

As mulleres novas non fuman nin beben alcol de ningún tipo, salvo en ocasións festivas. Os homes adoitan fumar e beber nas pelexas de galos, funerais e festas, pero non son excesivos no consumo de alcohol. A medida que as mulleres envellecen e se involucran no mercadotecnia itinerante, moitas veces comezan a beber kleren (ron) e a usar rapé e/ou fumar tabaco nunha pipa ou un puro. Os homes son máis propensos a fumar tabaco, especialmente cigarros, que a usar tabaco.

Espérase que os homes e especialmente as mulleres se senten en posturas modestas. Mesmo as persoas que teñen unha relación íntima consideran que é moi groseiro pasar gas en presenza doutros. Os haitianos din que desculpe ( eskize-m ) ao entrarespazo doutra persoa. Cepillar os dentes é unha práctica universal. Tamén se fai moito esforzo para bañarse antes de subir aos autobuses públicos, e considérase adecuado bañarse antes de facer unha viaxe, aínda que se faga baixo o sol quente.

As mulleres e especialmente os homes adoitan collerse da man en público como mostra de amizade; Isto é comunmente confundido por persoas de fóra como homosexualidade. Mulleres e homes raramente mostran afecto público cara ao sexo oposto, pero son afectuosos en privado.

A xente regatea todo o que teña que ver co diñeiro, aínda que o diñeiro non sexa un problema e o prezo xa está decidido ou se sabe. Un comportamento mercurial considérase normal e as discusións son comúns, animadas e sonoras. Espérase que as persoas de clase ou medios superiores traten aos que están por debaixo con certo grao de impaciencia e desprezo. Ao interactuar con individuos de estatus inferior ou incluso de igual rango social, a xente adoita ser sincera ao referirse á aparencia, ás carencias ou ás discapacidades. A violencia é rara, pero unha vez iniciada adoita aumentar rapidamente a derramamento de sangue e feridas graves.

Relixión

Crenzas relixiosas. A relixión oficial do estado é o catolicismo, pero durante as últimas catro décadas a actividade misioneira protestante reduciu a proporción de persoas que se identifican como católicas de máis do 90 por cento en 1960 a menos do 70 por cento en 2000.

Haití éfamosa pola súa relixión popular, coñecida polos seus practicantes como "servir ao lwa " pero que a literatura e o mundo exterior denominan vudú ( vodoun ). Este complexo relixioso é unha mestura sincrética de crenzas, rituais e especialistas relixiosos africanos e católicos, e os seus practicantes ( servetè ) seguen sendo membros dunha parroquia católica. Durante moito tempo estereotipado polo mundo exterior como "maxia negra", vodoun é en realidade unha relixión cuxos especialistas obteñen a maior parte dos seus ingresos da cura dos enfermos en lugar de atacar ás vítimas.

Moitas persoas rexeitaron o vudú, converténdose no seu lugar en katolik fran ("católicos non mesturados" que non combinan o catolicismo co servizo ao lwa ) ou levanjil , (Protestantes). A afirmación común de que todos os haitianos practican o vudú en segredo é inexacta. Os católicos e os protestantes en xeral cren na existencia de lwa, pero considéranos demos que hai que evitar en lugar de espíritos familiares aos que servir. Descoñécese a porcentaxe de quen atende explícitamente á familia lwa , pero probablemente alta.

Practicantes relixiosos. Ademais dos sacerdotes da Igrexa Católica e de miles de ministros protestantes, moitos deles adestrados e apoiados por misións evanxélicas dos Estados Unidos, proliferan os especialistas relixiosos informais. Os máis salientables son o vudúespecialistas coñecidos por varios nomes en distintas rexións ( houngan, bokò, gangan ) e denominados manbo no caso das mulleres especialistas. (Considérase que as mulleres teñen os mesmos poderes espirituais que os machos, aínda que na práctica hai máis houngan que manbo .) Tamén hai sacerdotes arbustivos ( pè savann ) que len oracións católicas específicas en funerais e outras ocasións cerimoniais, e hounsi , mulleres iniciadas que serven como asistentes cerimoniais dos houngan ou manbo .

Rituais e Lugares Santos. A xente peregrina a unha serie de lugares sagrados. Eses sitios fixéronse populares en asociación con manifestacións de santos particulares e están marcados por características xeográficas pouco comúns, como a fervenza de Saut d'Eau, o máis famoso dos lugares sagrados. As fervenzas e certas especies de árbores grandes son especialmente sagradas porque se cre que son as casas dos espíritos e os condutos polos que os espíritos entran no mundo dos humanos vivos.

A morte e o alén. As crenzas sobre o máis aló dependen da relixión do individuo. Os católicos estritos e os protestantes cren na existencia de recompensa ou castigo despois da morte. Os practicantes do vudú asumen que as almas de todos os falecidos van a unha morada "debaixo das augas", que adoita asociarse con lafrik gine ("L'Afrique Guinée", ou África). Os conceptos de recompensa e castigo no máis alá son alleos a vodoun .

O momento da morte está marcado polo lamento ritual entre familiares, amigos e veciños. Os funerais son eventos sociais importantes e implican varios días de interacción social, incluíndo banquetes e consumo de ron. Os familiares veñen de lonxe para durmir á casa, e amigos e veciños reúnense no xardín. Os homes xogan ao dominó mentres as mulleres cociñan. Normalmente dentro dunha semana, pero ás veces varios anos despois, os funerais van seguidos do priè, nove noites de socialización e ritual. Os monumentos funerarios e outros rituais funerarios adoitan ser caros e elaborados. A xente é cada vez máis reticente a ser enterrada baixo terra, e prefire ser enterrada sobre o chan nun kav , unha elaborada tumba de varias cámaras que pode custar máis que a casa na que viviu o individuo en vida. Os gastos en ritual mortuorio foron en aumento e interpretáronse como un mecanismo de nivelación que redistribuíu os recursos na economía rural.

Medicina e Saúde

A malaria, a tifoidea, a tuberculose, os parasitos intestinais e as enfermidades de transmisión sexual afectan á poboación. As estimacións do VIH entre as idades de vinte e dous e corenta e catro anos chegan ao 11 por cento, e as estimacións entre as prostitutas da capital sonalto ata o 80 por cento. Hai menos dun médico por cada oito mil persoas. As instalacións médicas están mal financiadas e carecen de persoal, e a maioría dos traballadores sanitarios son incompetentes. A esperanza de vida en 1999 era inferior a cincuenta e un anos.

A falta de asistencia médica moderna, evolucionou un sistema elaborado de curandeiros indíxenas, que inclúe

As mulleres adoitan ser responsables do mantemento do fogar e da comercialización dos produtos da horta. os especialistas en herbas coñecidas como médicos de follas ( medsin fey ), parteras avoas ( fam saj ), masaxistas ( manyè ), especialistas en inxección ( charlatán ), e curandeiros espirituais. A xente ten unha fe enorme nos procedementos de cura informal e adoita crer que o VIH se pode curar. Coa propagación do evanxelismo pentecostal, a cura da fe cristiá estendeuse rapidamente.

Celebracións seculares

Asociado ao comezo da época relixiosa da Coresma, o Entroido é a festa máis popular e activa, con música profana, desfiles, bailes nas rúas e consumo abundante de alcohol. . O Entroido vén precedido de varios días de bandas raras, conxuntos tradicionais que inclúen grandes grupos de persoas especialmente vestidas que bailan ao son da música de vacinas (trompetas de bambú) e tambores baixo o liderado dun director que toca un asubío e esgrime. un látego. Outros festivais inclúen o Día da Independencia (1xaneiro), Bois Cayman Day (14 de agosto, celebrando unha cerimonia lendaria na que os escravos planearon a revolución en 1791), o Día da Bandeira (18 de maio) e o asasinato de Dessalines, o primeiro gobernante de Haití independente (17 de outubro).

As artes e as humanidades

Apoio ás artes. O goberno en quebra proporciona apoio simbólico ocasional para as artes, normalmente para grupos de danza.

Literatura. A literatura haitiana está escrita principalmente en francés. A elite produciu varios escritores de renome internacional, entre eles Jean Price-Mars, Jacques Roumain e Jacques-Stephen Alexis.

Artes Gráficas. Os haitianos teñen predilección pola decoración e as cores vivas. Os barcos de madeira chamados kantè , os autobuses escolares estadounidenses de segunda man chamados kamion e as pequenas camionetas pechadas chamadas taptap están decoradas con mosaicos de cores brillantes e reciben nomes persoais como kris kapab (Capaz de Cristo) e gras a dieu (Grazas a Deus). A pintura haitiana fíxose popular na década de 1940 cando comezou en Port-au-Prince unha escola de artistas "primitivos" alentados pola Igrexa Episcopal. Desde aquela época xurdiu un fluxo constante de pintores talentosos da clase media baixa. Non obstante, os pintores e galerías de elite formados pola universidade foron os que máis se beneficiaron do recoñecemento internacional. Tamén hai unha industria próspera depinturas, tapices e artesanías de madeira, pedra e metal de baixa calidade que fornecen gran parte das obras de arte vendidas aos turistas noutras illas do Caribe.

Artes escénicas. Hai unha rica tradición de música e danza, pero poucas actuacións son financiadas con fondos públicos.

Bibliografía

Cayemittes, Michel, Antonio Rival, Bernard Barrere, Gerald Lerebours e Michaele Amedee Gedeon. Enquete Mortalite, Morbidite et Utilization des Services, 1994–95.

CIA. CIA World Fact Book, 2000.

Courlander, Harold. The Hoe and the Drum: Life and Lore of the Haitian People, 1960.

Crouse, Nellis M. The French Struggle for the West Indies 1665–1713, 1966.

DeWind, Josh e David H. Kinley III. Axudando á migración: o impacto da asistencia internacional ao desenvolvemento en Haití, 1988.

Farmer, Paul. Os usos de Haití, 1994.

——. "Axudas e acusación: Haití e a xeografía da culpa". Doutoramento disertación. Universidade de Harvard, 1990.

Fass, Simon. Economía política en Haití: The Drama of Survival, l988.

Geggus, David Patrick. Escravitude, guerra e revolución: a ocupación británica de Saint Domingue 1793–1798, 1982.

Heinl, Robert Debs e Nancy Gordon Heinl. Written in Blood: The Story of the Haitian People, 1978.

Herskovits, Melville J. Life in acriollos. Coa adopción dunha nova constitución en 1987, o kreyol recibiu o status oficial como lingua oficial principal. O francés quedou relegado á condición de lingua oficial secundaria pero segue a prevalecer entre a elite e no goberno, funcionando como marcador de clase social e unha barreira para os menos educados e os pobres. Estímase que entre o 5 e o 10 por cento da poboación fala francés con fluidez, pero nas últimas décadas a emigración masiva aos Estados Unidos e a dispoñibilidade de televisión por cable dos Estados Unidos axudaron ao inglés a substituír o francés como segunda lingua en moitos sectores da poboación.

Simboloxía. Os veciños conceden unha enorme importancia á expulsión dos franceses en 1804, un acontecemento que converteu a Haití na primeira nación do mundo gobernada por negros independentemente, e só o segundo país do hemisferio occidental en lograr a súa independencia da Europa imperial. . Os símbolos nacionais máis destacados son a bandeira, a cidadela de Henri Christophe e a estatua do "granate descoñecido" ( Maroon inconnu ), un revolucionario de peito descuberto

Haití. trompeando unha caracola nunha chamada ás armas. O palacio presidencial tamén é un importante símbolo nacional.

Historia e relacións étnicas

Aparición dunha nación. A Hispaniola foi descuberta por Cristóbal Colón en 1492 e foi a primeira illa da NovaHaitian Valley, 1937.

James, C. L. R. The Black Jacobins, 1963.

Leyburn, James G. The Haitian People, 1941, 1966.

Lowenthal, Ira. "O matrimonio ten 20 anos, os fillos teñen 21: A construción cultural da conxugalidade no Haití rural". Doutoramento disertación. Universidade Johns Hopkins, Baltimore, 1987.

Lundahl, Mats. The Haitian Economy: Man, Land, and Markets, 1983.

Metraux, Alfred. Vudú en Haití, traducido por Hugo Charteris, 1959,1972.

Metraux, Rhoda. "Kith and Kin: A Study of Creole Social Structure in Marbial, Haití". Doutoramento tese: Universidade de Columbia, Nova York, 1951.

Moral, Paul. Le Paysan Haitien, 1961.

Moreau, St. Mery. Description de la Partie Francaise de Saint-Domingue, 1797, 1958.

Murray, Gerald F. "The Evolution of Haitian Peasant Land Tenure: Agrarian Adaptation to Population Growth". Doutoramento disertación. Universidade de Columbia, 1977.

Nicholls, David. De Dessalines a Duvalier, 1974.

Ver tamén: Historia e relacións culturais - Nandi e outros pobos Kalenjin

Rotberg, Robert I., con Christopher A. Clague. Haití: The Politics of Squalor, 1971.

Rouse, Irving. The Tainos: Rise and Decline of the People Who Greeted Columbus, 1992.

Schwartz, Timothy T. "Children Are the Wealth of the Poor": High Fertility and the Rural Economy of Jean Rabel, Haití." Tese de doutoramento. Universidade de Florida,Gainesville, 2000.

Simpson, George Eaton. "Institucións sexuais e familiares no norte de Haití". American Anthropologist, 44: 655–674, 1942.

Ver tamén: Orientación - Xamaicanos

Smucker, Glenn Richard. "Labregos e política de desenvolvemento: un estudo en clase e cultura". Doutoramento disertación. New School for Social Research, 1983.

—T IMOTHY T. S CHWARTZ

H ERZEGOVINA S EE B OSNIA E H ERZEGOVINA

Lea tamén artigo sobre Haitída WikipediaMundo asentado polos españois. En 1550, a cultura indíxena dos indios taínos desaparecera da illa, e Hispaniola converteuse nun remanso descoidado do Imperio español. A mediados do século XVI, o terzo occidental da illa estaba poboado por buscadores de fortuna, náufragos e colonos rebeldes, principalmente franceses, que se converteron en piratas e bucaneiros, cazando gando salvaxe e porcos desatados polos primeiros visitantes europeos e vendendo a carne afumada aos barcos de paso. A mediados de 1600, os franceses utilizaron aos bucaneiros como mercenarios (freebooters) nunha guerra non oficial contra os españois. No Tratado de Ryswick de 1697, Francia obrigou a España a ceder o terzo occidental da Hispaniola. Esta zona converteuse na colonia francesa de Saint Domingue. En 1788, a colonia converteuse na "xoia das Antillas", a colonia máis rica do mundo.

En 1789, a revolución en Francia provocou disensións na colonia, que tiña unha poboación de medio millón de escravos (a metade de todos os escravos do Caribe); vinteoito mil mulatos e negros libres, moitos dos cales eran ricos terratenentes; e trinta e seis mil plantadores brancos, artesáns, condutores de escravos e pequenos terratenentes. En 1791, trinta e cinco mil escravos levantáronse nunha insurrección, arrasaron mil plantacións e tomaron os montes. Seguiron trece anos de guerra e peste. As tropas españolas, inglesas e francesas non tardaron en loitar contra unhaoutro para o control da colonia. As potencias imperiais militarizaron aos escravos, adestrandoos nas artes da guerra "moderna". Grands blancs (ricos colonos brancos), petits blancs (pequenos agricultores e brancos da clase traballadora), mulatres (mulatos) e noirs (negros libres) loitaron, conspiraron e intrigaron. Cada grupo de interese local aproveitou a súa posición en cada oportunidade para acadar os seus obxectivos políticos e económicos. Do caos xurdiron algúns dos maiores militares negros da historia, entre eles Toussaint Louverture. En 1804, as últimas tropas europeas foron sólidamente derrotadas e expulsadas da illa por unha coalición de antigos escravos e mulatos. En xaneiro de 1804 os xenerais rebeldes declararon a independencia, inaugurando a Haití como o primeiro país "negro" soberano do mundo moderno e a segunda colonia do hemisferio occidental en conseguir a independencia da Europa imperial.

Desde a súa independencia, Haití tivo momentos fugaces de gloria. Un reino de principios do século XVIII gobernado por Henri Christophe prosperou e prosperou no norte, e de 1822 a 1844 Haití gobernou toda a illa. A finais do século XIX foi un período de intensa guerra intestina no que exércitos irregulares apoiados por políticos urbanos e empresarios occidentais conspiradores saquearon repetidamente Port-au-Prince. En 1915, o ano no que os mariños dos Estados Unidos comezaron un dezanove anosocupación do país, Haití estaba entre as nacións máis pobres do hemisferio occidental.

Identidade Nacional. Durante o século de relativo illamento que seguiu á independencia, o campesiñado desenvolveu distintas tradicións en cociña, música, baile, vestimenta, ritual e relixión. Algúns elementos das culturas africanas sobreviven, como oracións específicas, algunhas palabras e ducias de entidades espirituales, pero a cultura haitiana é distinta das culturas africanas e doutras culturas do Novo Mundo.

Relacións étnicas. A única subdivisión étnica é a dos sirios , os emigrantes levantinos de principios do século XX que foron absorbidos pola elite comercial pero que moitas veces se autoidentifican polas súas orixes ancestrais. Os haitianos fan referencia a todos os forasteiros, incluso os forasteiros de pel escura de ascendencia africana, como blan ("branco").

Na veciña República Dominicana, a pesar da presenza de máis dun millón de traballadores agrícolas, criados e traballadores urbanos haitianos, existe un intenso prexuízo contra os haitianos. En 1937, o ditador dominicano Rafael Trujillo ordenou a masacre de entre quince e trinta e cinco mil haitianos que viven na República Dominicana.

Urbanismo, arquitectura e uso do espazo

Os logros arquitectónicos máis famosos son o palacio de San Souci postindependencia do rei Henri Christophe, que foi case enteiramente destruído por unterremoto a principios da década de 1840, e a súa fortaleza montañosa, a Citadelle Laferrière, que sobrevive en gran parte intacta.

A paisaxe rural contemporánea está dominada por casas que varían de estilo dunhas rexións a outras. A maioría son chabolas dun só piso, de dúas habitacións, xeralmente con pórtico dianteiro. Nas zonas secas e sen árbores, as casas están construídas con rocha ou barro e enlucidas con barro ou cal. Noutras rexións, os muros están feitos a partir da palmeira autóctona facilmente cortada; noutras zonas aínda, particularmente no sur, as casas están feitas de piñeiro Hispaniola e madeiras locais. Cando o propietario pode pagalo, o exterior da casa está pintado cunha variedade de cores pastel, adoitan pintarse símbolos místicos nas paredes e os toldos están bordeados con adornos de cores tallados a man.

Nas cidades, a burguesía de principios do século XX, os empresarios estranxeiros e o clero católico mesturaron os estilos arquitectónicos vitorianos franceses e do sur dos Estados Unidos e levaron a casa rural de pan de xenxibre á súa altura artística, construíndo fantásticas mansións multicolores de ladrillo e madeira con gran altura. portas dobres, tellados empinados, torretas, cornixas, amplos balcóns e adornos intrincados. Estas estruturas exquisitas están a desaparecer rapidamente como resultado do abandono e dos incendios. Hoxe en día atópanse cada vez máis modernas casas de bloque e cemento tanto nas vilas provinciais como nas zonas urbanas. Os artesáns deron estas novidadesalberga calidades tradicionais de pan de xenxibre mediante seixos incrustados, pedras cortadas, relevos de cemento preformado, filas de balaustres con forma, torretas de formigón, tellados de cemento elaborados contorneados, grandes balcóns e remates de ferro forxado artísticamente soldados e barras de fiestras que lembran a franxa tallada que adornaba o clásico. casas de pan de xenxibre.Os haitianos das Gonaïves celebran a deposición do presidente Jean-Claude Duvalier en febreiro de 1986.

Alimentación e economía

A comida na vida diaria. Os déficits nutricionais non son causados ​​por un coñecemento inadecuado senón pola pobreza. A maioría dos residentes teñen unha comprensión sofisticada das necesidades dietéticas, e hai un sistema amplamente coñecido de categorías de alimentos autóctonos que se aproxima a unha categorización nutricional moderna e científicamente informada. Os haitianos rurais non son agricultores de subsistencia. As campesiñas adoitan vender gran parte da colleita familiar en mercados rexionais ao aire libre e usan o diñeiro para comprar alimentos domésticos.

O arroz e as fabas considéranse o prato nacional e son a comida máis consumida nas zonas urbanas. Os alimentos básicos tradicionais do rural son as patacas doces, a mandioca, o ñame, o millo, o arroz, os chícharos, o caupí, o pan e o café. Máis recentemente, incorporouse á dieta unha mestura de trigo e soia dos Estados Unidos.

As golosinas importantes inclúen a cana de azucre, os mangos, os molletes, o cacahuete e as sementes de sésamoracimos feitos con azucre moreno derretido e doces feitos con fariña bittermanioc. A xente fai unha pasta de azucre bruta pero altamente nutritiva chamada rapadou .

Os haitianos xeralmente comen dúas comidas ao día: un pequeno almorzo de café e pan, zume ou un ovo e unha gran comida pola tarde dominada por unha fonte de hidratos de carbono como a mandioca, as patacas doces ou o arroz. A comida da tarde sempre inclúe feixóns ou unha salsa de fabas, e adoita haber unha pequena cantidade de aves de curral, peixe, cabra ou, menos comúnmente, tenreira ou carneiro, normalmente preparados como salsa cunha base de pasta de tomate. As froitas son apreciadas como aperitivos entre comidas. As persoas que non son de elite non teñen necesariamente comidas comunitarias ou familiares, e as persoas comen onde se senten cómodos. Unha merenda adoita ser consumida pola noite antes de durmir.

Aduanas alimentarias en ocasións de cerimonia. As ocasións festivas como os bautizos, as primeiras comuñóns e os matrimonios inclúen as colas haitianas obrigatorias, o bolo, un brebaje especiado de ron doméstico ( kleren ) e unha bebida espesa con pinchos feitas con condensado. leite chamado kremass . A clase media e a elite marcan as mesmas festas con refrescos occidentais, ron haitiano (Babouncourt), cervexa nacional (Prestige) e cervexas importadas. A sopa de cabaza ( bouyon ) cómese o día de Ano Novo.

Economía Básica. Haití é o país máis pobre do occidente

Christopher Garcia

Christopher García é un escritor e investigador experimentado con paixón polos estudos culturais. Como autor do popular blog World Culture Encyclopedia, esfórzase por compartir as súas ideas e coñecementos cun público global. Cun máster en antropoloxía e unha ampla experiencia en viaxes, Christopher aporta unha perspectiva única ao mundo cultural. Desde as complejidades da comida e da linguaxe ata os matices da arte e da relixión, os seus artigos ofrecen perspectivas fascinantes sobre as diversas expresións da humanidade. A escrita atractiva e informativa de Christopher apareceu en numerosas publicacións e o seu traballo atraeu a un crecente número de entusiastas da cultura. Xa sexa afondando nas tradicións das civilizacións antigas ou explorando as últimas tendencias da globalización, Christopher dedícase a iluminar o rico tapiz da cultura humana.